Proč vizionáři Panny Marie z Medžugorje?

Medžugorje je jedním z nejnavštěvovanějších „aktivních“ míst zjevení na světě. V květnu 2017 ukončila vyšetřování zjevení komise zřízená papežem Benediktem XVI., Které předsedá kardinál Camillo Ruini. hlasoval pro uznání nadpřirozené povahy prvních sedmi zjevení. V prosinci téhož roku zrušil papež Frances moratorium na diecézní organizované poutě, čímž povýšil Medžugorje na svatyni. Vatikánský vyslanec arcibiskup Henryk Hoser byl také jmenován papežem, aby dohlížel na péči tamních poutníků, a v červenci 2018 prohlásil, že malá vesnička je „zdrojem milosti pro celý svět“. V osobním rozhovoru s biskupem Pavlem Hnilicem papež Jan Pavel II. Uvedl: „Medžugorje je pokračováním, rozšířením Fatimy.“ K dnešnímu dni zjevení a doprovodné milosti přinesly více než čtyři sta zdokumentovaných uzdravení, stovky povolání ke kněžství, tisíce služeb po celém světě a bezpočet a často dramatických konverzí.

Historický přehled rozlišování církve v Medžugorí si přečtěte Medjugorje... Co možná nevíteMark Mallett také poskytl odpovědi na 24 námitek proti zjevením. Číst Medjugorje... kouření Gnám 

Pro inspirativní čtení úžasných konverzí v důsledku zjevení z Medžugorje a pro přečtení popisů prvních zjevení viz nejprodávanější, FULL OF GRACE: Zázračné příběhy uzdravení a konverze skrze přímluvu Marie a MUŽŮ A MARY: Jak šest mužů vyhrálo největší bitvu o svůj život.  

Poselství vizionářů Panny Marie z Medžugorje

Medžugorje – Mír je v ohrožení

Medžugorje – Mír je v ohrožení

Dejte Písmo svaté na viditelné místo a čtěte ho každý den.
Více
Medžugorje – Panna Maria prosí o bezprostřední růžencovou novénu za mír

Medžugorje – Panna Maria prosí o bezprostřední růžencovou novénu za mír

Naléhavý a výjimečný požadavek.
Více
Medžugorje a kouřící zbraně

Medžugorje a kouřící zbraně

Odpověď na 24 námitek proti slavným zjevením.
Více
Medžugorje ... Co možná nevíte

Medžugorje ... Co možná nevíte

Rozptýlení dezinformací o historii Medžugorje.
Více
Medžugorje – Satanova síla je každý den silnější

Medžugorje – Satanova síla je každý den silnější

... prostřednictvím těch, kteří si zvolili smrt
Více
Medžugorje – Lidstvo putuje bez Boha

Medžugorje – Lidstvo putuje bez Boha

... ale láska razí cestu mému Synu, aby osvětlila srdce
Více
V lásce je vítězství

V lásce je vítězství

...láska, která je sjednocením s mým Synem.
Více
Medžugorje – Jedovaté plevele napodobující pšenici…

Medžugorje – Jedovaté plevele napodobující pšenici…

"Darnel se zmocnil mnoha srdcí."
Více
Medžugorje – tentokrát…

Medžugorje – tentokrát…

... čas modlitby.
Více
Medžugorje – Svět potřebuje Ježíše

Medžugorje – Svět potřebuje Ježíše

On je mír.
Více
Marija – Větry zla

Marija – Větry zla

... profukují zemi a ničí životy.
Více
Medžugorje – Pochopte vážnost situace

Medžugorje – Pochopte vážnost situace

Mír je ohrožen
Více
Marija – Modernismus chce vstoupit

Marija – Modernismus chce vstoupit

... abych tě ukradl od setkání s Ježíšem
Více
Pedro – Divize v domě Božím

Pedro – Divize v domě Božím

Nepřátelé budou jednat, aby uhasili nádheru pravdy.
Více
Marija – Volám tě k modlitbě

Marija – Volám tě k modlitbě

... aby vás vedl na cestu obrácení
Více
Marija – V tomto čase milosti

Marija – V tomto čase milosti

Nabídněte své modlitby a oběti za všechny, kteří jsou daleko...
Více
Ivanka – Modli se, modli se, modli se

Ivanka – Modli se, modli se, modli se

Potřebuji vaše modlitby.
Více
Marija – Návrat k modlitbě

Marija – Návrat k modlitbě

Nejvyšší mi dovoluje být tvou Matkou a útočištěm.
Více
Medžugorje – Svědek lásky

Medžugorje – Svědek lásky

Pociťujte sílu Ducha svatého. . .
Více
Marija – Nositelé míru

Marija – Nositelé míru

Dovolte, aby Ježíšova láska skrze vás proměňovala ostatní.
Více
Marija – Čas modlitby

Marija – Čas modlitby

Jednoduchá, zásadní zpráva.
Více
Mirjana – Poslouchejte Ježíše

Mirjana – Poslouchejte Ježíše

...aby se vám otevřely duchovní oči.
Více
Marija – Satan tě chce svést

Marija – Satan tě chce svést

Neustále se obracejte a zůstaňte v hluboké modlitbě.
Více
Marija – Budoucnost je na rozcestí

Marija – Budoucnost je na rozcestí

...protože moderní člověk Boha nechce.
Více
Jakov – Žiješ v bezmíru a strachu

Jakov – Žiješ v bezmíru a strachu

Pros Ježíše, aby se stal vládcem vašich životů
Více
Marija – Mnoho srdcí je uzavřeno

Marija – Mnoho srdcí je uzavřeno

Modlete se, abyste byli otevření pro přijetí pokoje
Více
Valeria – mých dětí je stále méně

Valeria – mých dětí je stále méně

Ďábel plení mé nejslabší děti.
Více
Marija – Lidstvo se rozhodlo pro smrt

Marija – Lidstvo se rozhodlo pro smrt

Bez Boha nemáte budoucnost.
Více
Marija – Buď radostná v Bohu!

Marija – Buď radostná v Bohu!

Svědek lásky bez hranic.
Více
Marija – Buďte radostnými svědky

Marija – Buďte radostnými svědky

...Božího Slova, lásky a naděje ve vašem srdci.
Více
Medžugorje – Divize je silná

Medžugorje – Divize je silná

Zlo v člověku působí jako nikdy předtím.
Více
Medžugorje – Buďte budovatelé míru

Medžugorje – Buďte budovatelé míru

. . . a nositelé radosti Vzkříšeného
Více
Medžugorje – Vidím, že jste ztraceni

Medžugorje – Vidím, že jste ztraceni

Vraťte se k Bohu, vraťte se k modlitbě.
Více
Marija – křižovatka

Marija – křižovatka

Volám tě k návratu k Bohu...
Více
Mirjana – Podívejte se na mého syna

Mirjana – Podívejte se na mého syna

Stále Mu otevírejte svá srdce.
Více
Marija – Satanova moc navštívila Zemi

Marija – Satanova moc navštívila Zemi

Pomozte mi modlitbou, aby Satan nezvítězil.
Více
Marija – Návrat k osobní modlitbě

Marija – Návrat k osobní modlitbě

Satan je silný... buďte bdělí a rozhodní v dobrém.
Více
Marija – Bez míru…

Marija – Bez míru…

...nemáš budoucnost. Vraťte se k modlitbě.
Více
Jakov – Jste děti Boží

Jakov – Jste děti Boží

Vyprosujte víru, abyste se stali hodnými toho jména.
Více
Medžugorje – Tvůrci míru ve světě bez míru

Medžugorje – Tvůrci míru ve světě bez míru

Mějte naprostou důvěru v Jeho svatou vůli.
Více
Marija - O svobodě

Marija - O svobodě

Tato pouta proti svobodě nejsou od Boha.
Více
Marija - buď radost a mír!

Marija - buď radost a mír!

Odrážej moji lásku těm, kdo byli poraženi nenávistí.
Více
Luz - vrátíš se k životu v obživě

Luz - vrátíš se k životu v obživě

Ale nejste sami.
Více
Marija - Be Prayer

Marija - Be Prayer

... takže pohané budou cítit, že jste moji.
Více
Medjugorje - Moje srdce je radostné

Medjugorje - Moje srdce je radostné

40. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji
Více
Marija - Be My Hands in This Lost World

Marija - Be My Hands in This Lost World

Zanechte hřích, rozhodněte se pro svatost.
Více
Marija - na jaře svědkem své víry

Marija - na jaře svědkem své víry

Může to být víra naděje a odvahy.
Více
Eduardo - Moje proroctví se plní

Eduardo - Moje proroctví se plní

Velké znamení v Medžugorji se blíží ...
Více
Marija - Budoucnost je Boží

Marija - Budoucnost je Boží

Ten, kdo se modlí, se nebojí budoucnosti.
Více
Luisa - Díla vnitřního ducha

Luisa - Díla vnitřního ducha

Bez autenticity jsou naše díla mrtvá.
Více
Mirjana - Ježíš čeká s otevřenou náručí

Mirjana - Ježíš čeká s otevřenou náručí

Vraťte se k radosti a pravdě evangelia!
Více
Medžugorje - modlitba a půst

Medžugorje - modlitba a půst

Války lze potlačit.
Více
Medžugorje - doba porodu

Medžugorje - doba porodu

Nechte ve svém životě vládnout svatost.
Více
Valeria - Modlitba a utrpení

Valeria - Modlitba a utrpení

To, co je na světě, vám již nebude stačit.
Více
Medžugorje - Jste vyvolenými svědky

Medžugorje - Jste vyvolenými svědky

Nenechte zhasnout naději.
Více
Medžugorje - Satan chce válku a nenávist

Medžugorje - Satan chce válku a nenávist

Bůh bude tvou silou a útočištěm.
Více
Medžugorje - Bůh mě vysílá, abych zachránil vás a Zemi, na které žijete

Medžugorje - Bůh mě vysílá, abych zachránil vás a Zemi, na které žijete

Modlitba a půst dělají zázraky
Více
Medžugorje - zlo přestane a bude vládnout mír

Medžugorje - zlo přestane a bude vládnout mír

Toto je čas milosti.
Více
Medžugorje - Ďábel sklízí duše

Medžugorje - Ďábel sklízí duše

Je možný nový svět míru.
Více
Poselství z Medžugorje - „najděte mír, pravý mír. . . objevte radost ze života “

Poselství z Medžugorje - „najděte mír, pravý mír. . . objevte radost ze života “

Naše Paní se zjevila medžugorskému vizionáři Ivanovi 24. června 2020 a předala následující poselství: „Drahé děti, přicházím...
Více
Medžugorje - nadcházející obnova

Medžugorje - nadcházející obnova

Duch Svatý změní tvář této země.
Více
Medžugorje - Svědek Vzkříšeného Ježíše

Medžugorje - Svědek Vzkříšeného Ježíše

Nedovolte, aby zkoušky zatvrdily vaše srdce a modlitba byla jako poušť.
Více
Medžugorje - vládne satan, ale Bůh poslouchá

Medžugorje - vládne satan, ale Bůh poslouchá

Návrat k mému Synovi; návrat k modlitbě a půstu.
Více
Vizionář Medžugorje Mirjana Soldo v době míru

Vizionář Medžugorje Mirjana Soldo v době míru

Zjevení v Medžugorji se stala jedním z nejznámějších a nejplodnějších mariánských zjevení v historii. Jeden z...
Více
Medžugorje - Nové časy

Medžugorje - Nové časy

Panna Maria z Medžugorje Mariji, 25. června 2019: Připravuji vás na nové časy, ve kterých můžete být...
Více
Medžugorje - Vidím krásné a smutné věci

Medžugorje - Vidím krásné a smutné věci

Panna Maria z Medžugorje Mirjaně, 18. března 2020: Drahé děti, můj Syn jako Bůh vždy vzhlížel nad čas. Já, jako...
Více
Publikováno v Zprávy, Videa, Proč ten vidoucí?.