St. Louis – Budoucí obnova církve

St. Louis Grignion de Montfort (1673 – 1716) byl známý svým mocným kázáním a dojemnou oddaností Blahoslavené Panně Marii. „K Ježíši skrze Marii,“ řekl. 'Sv. Ludvík Marie de Montfort od raného kněžského života snil o „malé společnosti kněží“, která se bude věnovat kázání misií pro chudé pod praporem Nejsvětější Panny. Jak roky plynuly, jeho úsilí získat nějaké rekruty, kteří by s ním takto spolupracovali, se zdvojnásobilo. Tento úryvek z jeho Modlitby za misionáře, ve francouzštině známé jako „Prière Embrasée“ (spalující modlitba), kterou složil pravděpodobně na sklonku svého života, je procítěným voláním k Bohu, aby splnil své sny. Popisuje druh „apoštolů“, které hledá a o nichž předpokládá, že budou zvláště nezbytní v tom, co ve [svém psaní] nazývá Pravou oddaností,[1]č. 35, 45-58 „pozdější časy“.'[2]Zdroj: montfortian.info

…je čas jednat, ó Pane, zavrhli tvůj zákon. Je skutečně čas splnit svůj slib. Tvá božská přikázání jsou porušena, tvé evangelium je odhozeno, přívaly nepravosti zaplavují celou zemi a odnášejí i tvé služebníky. Celá země je pustá, vládne bezbožnost, tvá svatyně je znesvěcena a ohavnost zpustošení zamořila i svaté místo. Bože spravedlnosti, Bože pomsty, necháš tedy všechno jít stejnou cestou? Dojde vše ke stejnému konci jako Sodoma a Gomora? Nikdy neprolomíš své mlčení? Budete to všechno tolerovat navždy? Není pravda, že vaše vůle se musí dít na zemi stejně jako v nebi? Není pravda, že musí přijít tvé království? Nedal jsi některým duším, tobě drahý, vizi budoucí obnovy církve? Nemají být Židé obráceni k pravdě a není to to, na co církev čeká? [3]„Nechci, abyste si nebyli vědomi tohoto tajemství, bratři, abyste nezmoudřeli ve svém vlastním úsudku: na Izrael přišlo zčásti zatvrzení, dokud nepřijde plný počet pohanů, a tak celý Izrael bude spasen, jak je psáno: „Vysvoboditel přijde ze Sionu, odvrátí od Jákoba bezbožnost; a toto je má smlouva s nimi, když snímám jejich hříchy“ (Řím 11-25). Viz také Návrat Židů. Všichni požehnaní v nebi volají po spravedlnosti: vindicaa věřící na zemi se k nim připojují a volají: amen, veni, Domine, amen, přijď, Pane. Všechna stvoření, dokonce i ta nejnecitlivější, leží a sténají pod tíhou nesčetných hříchů Babylonu a prosí tě, abys přišel a obnovil všechny věci: omnis creatura ingemiscitatd., celé stvoření sténá…. -Svatý. Louis de Montfort, Modlitba za misionáře, n. 5

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou

1 č. 35, 45-58
2 Zdroj: montfortian.info
3 „Nechci, abyste si nebyli vědomi tohoto tajemství, bratři, abyste nezmoudřeli ve svém vlastním úsudku: na Izrael přišlo zčásti zatvrzení, dokud nepřijde plný počet pohanů, a tak celý Izrael bude spasen, jak je psáno: „Vysvoboditel přijde ze Sionu, odvrátí od Jákoba bezbožnost; a toto je má smlouva s nimi, když snímám jejich hříchy“ (Řím 11-25). Viz také Návrat Židů.
Publikováno v Zprávy, Jiné duše, Éra míru.