Marco - Všichni jsou povoláni ke konverzi

Naše paní Marco Ferrari 25. dubna 2021:

Mé drahé a milované malé děti, dnes Znovu jsem vás sem zavolal v modlitbě a děkuji vám za vaši přítomnost a vaše modlitby. Mé děti, Božské srdce Ježíšovo volá všechny své děti a bratry a sestry k obrácení: vzdejte se s důvěrou v jeho vůli - miluje vás a vede vás všechny ke svatosti. Mé děti, modlete se s vírou: příliš mnoho mých dětí se již nemodlí - to je čas na modlitbu, to je čas na obrácení a úplné odevzdání se Bohu. Mé děti, zatímco vás vyzývám k modlitbě, vyzývám vás, abyste přeměnili modlitbu ve svědectví; žijte charitu a buďte svědky víry a lásky k těm, které potkáte. Žehnám, děti, hladové, ty, kdo žízní, kteří žijí v chudobě ... a žehnám všem, kteří k nim mohou být skutečnými svědky lásky! Žehnám všem ve jménu Boha, který je Otcem, Boha, který je Synem, Boha, který je Duchem lásky. Amen.
 
Políbím tě ... hladím tě ... sbohem, mé děti. 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Marco Ferrari, Zprávy.