Negeseuon y nefoedd ar gyfer ein hoes ni

Peidiwch â dirmygu geiriau proffwydi,
ond profi popeth;
dal yn gyflym i'r hyn sy'n dda ...

(Thesaloniaid 1 5: 20-21)

Pam y wefan hon?

Gyda marwolaeth yr Apostol diwethaf, daeth y Datguddiad Cyhoeddus i ben. Datgelwyd popeth sy'n angenrheidiol er iachawdwriaeth. Fodd bynnag, nid yw Duw wedi peidio â siarad â'i greadigaeth! Mae'r Catecism yr Eglwys Gatholig yn nodi “hyd yn oed os yw’r Datguddiad eisoes wedi’i gwblhau, nid yw wedi’i wneud yn gwbl eglur; erys yn raddol i’r ffydd Gristnogol amgyffred ei harwyddocâd llawn dros y canrifoedd ”(n. 66). Proffwydoliaeth yw llais tragwyddol Duw, gan barhau i siarad trwy Ei negeswyr, y mae’r Testament Newydd yn eu galw’n “broffwydi” (1 Cor 12:28). A all unrhyw beth y mae Duw yn ei ddweud fod yn ddibwys? Nid ydym yn credu hynny chwaith, a dyna pam y gwnaethom greu'r wefan hon: lle i Gorff Crist ganfod lleisiau credadwy proffwydoliaeth. Credwn fod angen yr anrheg hon o'r Ysbryd Glân ar yr Eglwys yn fwy nag erioed - goleuni yn y tywyllwch - wrth inni gyfrif hyd at ddyfodiad Teyrnas Crist.

Ymwadiad | Datguddiad Cyhoeddus yn erbyn Datguddiad Preifat | Ymwadiad Cyfieithu

Pam y gweledydd hwnnw?

Swyddi diweddar

Detholwyr generig
Gemau union yn unig
Chwilio yn y teitl
Chwilio yn y cynnwys
Gisella - Cyn bo hir, Storm

Gisella - Cyn bo hir, Storm

Nid oes dim byd tebyg wedi dod o'r blaen.
Darllenwch mwy
Pedro - Galwad i Gwir Edifeirwch

Pedro - Galwad i Gwir Edifeirwch

Agorwch eich calonnau ... dewrder!
Darllenwch mwy
Ysgrythur - I'r rhai sydd mewn pechod marwol

Ysgrythur - I'r rhai sydd mewn pechod marwol

A wnaiff Duw faddau i'r pechod tywyllaf?
Darllenwch mwy

Llinell Amser

Y Poenau Llafur
Y Rhybudd, yr Adferiad, a'r Wyrth
Y Drysau Dwyfol
Dydd yr Arglwydd
Amser y Llochesau
Cosbau Dwyfol
Teyrnasiad yr anghrist
Y Tri Diwrnod o Dywyllwch
Cyfnod Heddwch
Dychweliad Dylanwad Satan
Yr Ail Ddyfodiad

Y Poenau Llafur

Mae sawl cyfrinydd wedi siarad am gyfnod o gystudd mawr sy'n dod dros y ddaear. Mae llawer wedi ei gymharu â storm fel corwynt. 

Y Rhybudd, yr Adferiad, a'r Wyrth

Bu digwyddiadau mawr “cyn” ac “ar ôl” yn hanes Beiblaidd sydd wedi newid cwrs bywyd dynol ar y Ddaear. Heddiw, efallai y bydd newid pwysig arall arnom yn y dyfodol agos, ac nid yw'r mwyafrif helaeth o bobl yn gwybod dim amdano.

Y Drysau Dwyfol

Deall Drws Trugaredd a Drws Cyfiawnder yn ystod Llygad y Storm ...

Dydd yr Arglwydd

Nid diwrnod pedair awr ar hugain yw Dydd yr Arglwydd, ond yn ôl Tadau’r Eglwys,
cyfnod o amser pan fydd y ddaear yn cael ei phuro a bydd y saint yn teyrnasu gyda Christ.

Amser y Llochesau

Bydd yr Eglwys yn cael ei lleihau yn ei dimensiynau, bydd angen dechrau eto ...

Cosbau Dwyfol

Gyda'r Rhybudd a'r Gwyrth bellach y tu ôl i ddynoliaeth, mae'n rhaid i'r rhai a wrthododd basio trwy "ddrws Trugaredd" fynd trwy "ddrws cyfiawnder."

Teyrnasiad yr anghrist

Mae Traddodiad Cysegredig yn cadarnhau, ar ddiwedd oes, bod disgwyl i ddyn penodol y mae Sant Paul yn ei alw’n “yr un digyfraith” godi fel Crist ffug yn y byd, gan osod ei hun fel gwrthrych addoli ...

Y Tri Diwrnod o Dywyllwch

Rhaid inni fod yn onest: a siarad yn ysbrydol ac yn foesol, mae'r byd mewn cyflwr llawer gwaeth nag y mae erioed wedi'i brofi o'r blaen mewn hanes.

Cyfnod Heddwch

Cyn bo hir bydd y byd hwn yn profi'r oes euraidd fwyaf gogoneddus a welodd erioed ers Paradwys ei hun. Dyfodiad Teyrnas Dduw yw hi, lle cyflawnir ei Ewyllys ar y ddaear fel yn y Nefoedd.

Dychweliad Dylanwad Satan

Mae'r Eglwys yn dysgu y bydd Iesu, yn wir, yn dychwelyd mewn gogoniant ac y bydd y byd hwn, fel rydyn ni'n ei wybod, yn dod i stop yn sgrechian. Ac eto ni fydd hyn yn digwydd cyn brwydr ffyrnig, cosmig lle bydd y gelyn yn gwneud ei gynnig olaf am dra-arglwyddiaethu ar draws y byd ...

Yr Ail Ddyfodiad

Weithiau mae'r 'Ail Ddyfodiad' yn gyfeiriad at y digwyddiadau sydd ar ddod sy'n wahanol i ddyfodiad corfforol, gweladwy a llythrennol Crist yn y cnawd ar ddiwedd amser - y Rhybudd, cychwyn y Cyfnod, ac ati - ac ar adegau eraill yr 'Ail Mae Dod 'yn gyfeiriad at y Farn Olaf ac Atgyfodiad Tragwyddol a ddechreuwyd ar ei ddyfodiad corfforol ar Ddiwedd Amser.

Amddiffyniad Ysbrydol

Arferion ysbrydol ac amddiffyniad i chi'ch hun a'ch anwyliaid.

Cofrestriad Cylchlythyr

Ein Cyfranwyr

Christine Watkins

MTS, LCSW, siaradwr Catholig, awdur sydd wedi gwerthu orau, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd Queen of Peace Media.

Mark Mallett

Awdur Catholig, blogiwr, siaradwr, a chanwr / ysgrifennwr caneuon.