Negeseuon y nefoedd ar gyfer ein hoes ni

Peidiwch â dirmygu geiriau proffwydi,
ond profi popeth;
dal yn gyflym i'r hyn sy'n dda ...

(Thesaloniaid 1 5: 20-21)

Pam y wefan hon?

Gyda marwolaeth yr Apostol diwethaf, daeth y Datguddiad Cyhoeddus i ben. Datgelwyd popeth sy'n angenrheidiol er iachawdwriaeth. Fodd bynnag, nid yw Duw wedi peidio â siarad â'i greadigaeth! Mae'r Catecism yr Eglwys Gatholig yn nodi “hyd yn oed os yw’r Datguddiad eisoes wedi’i gwblhau, nid yw wedi’i wneud yn gwbl eglur; erys yn raddol i’r ffydd Gristnogol amgyffred ei harwyddocâd llawn dros y canrifoedd ”(n. 66). Proffwydoliaeth yw llais tragwyddol Duw, gan barhau i siarad trwy Ei negeswyr, y mae’r Testament Newydd yn eu galw’n “broffwydi” (1 Cor 12:28). A all unrhyw beth y mae Duw yn ei ddweud fod yn ddibwys? Nid ydym yn credu hynny chwaith, a dyna pam y gwnaethom greu'r wefan hon: lle i Gorff Crist ganfod lleisiau credadwy proffwydoliaeth. Credwn fod angen yr anrheg hon o'r Ysbryd Glân ar yr Eglwys yn fwy nag erioed - goleuni yn y tywyllwch - wrth inni gyfrif hyd at ddyfodiad Teyrnas Crist.

Ymwadiad | Datguddiad Cyhoeddus yn erbyn Datguddiad Preifat | Ymwadiad Cyfieithu

Pam y gweledydd hwnnw?

Swyddi diweddar

Mwy o ganlyniadau ...

Detholwyr generig
Gemau union yn unig
Chwilio yn y teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Chwilio mewn postiadau
Y Dwyn Fawr

Y Dwyn Fawr

Y trosglwyddiad cyfoeth mwyaf yn hanes dyn...
Darllenwch fwy
Marija - Mae Moderniaeth Eisiau Mynediad

Marija - Mae Moderniaeth Eisiau Mynediad

... i'ch dwyn rhag cyfarfod â Iesu
Darllenwch fwy
Luz - Mae Dynoliaeth yn Gwrthod Fy Alwadau i Baratoi

Luz - Mae Dynoliaeth yn Gwrthod Fy Alwadau i Baratoi

Rwy'n teimlo trueni dros bobl o'r fath.
Darllenwch fwy
Luz - Bydd Bodau Dynol yn cael eu Rhannu'n Hollol…

Luz - Bydd Bodau Dynol yn cael eu Rhannu'n Hollol…

...ni fydd lle i'r llugoer.
Darllenwch fwy
Y Treial Terfynol?

Y Treial Terfynol?

Prawf a fydd yn ysgwyd ffydd llawer o gredinwyr.
Darllenwch fwy
Pedro – Adran Yn Nhŷ Dduw

Pedro – Adran Yn Nhŷ Dduw

Bydd y gelynion yn gweithredu i ddiffodd ysblander y gwirionedd.
Darllenwch fwy

Llinell Amser

Y Poenau Llafur
Y Rhybudd, yr Adferiad, a'r Wyrth
Y Drysau Dwyfol
Dydd yr Arglwydd
Amser y Llochesau
Cosbau Dwyfol
Teyrnasiad yr anghrist
Y Tri Diwrnod o Dywyllwch
Cyfnod Heddwch
Dychweliad Dylanwad Satan
Yr Ail Ddyfodiad

Y Poenau Llafur

Mae sawl cyfrinydd wedi siarad am gyfnod o gystudd mawr sy'n dod dros y ddaear. Mae llawer wedi ei gymharu â storm fel corwynt. 

Y Rhybudd, yr Adferiad, a'r Wyrth

Bu digwyddiadau mawr “cyn” ac “ar ôl” yn hanes Beiblaidd sydd wedi newid cwrs bywyd dynol ar y Ddaear. Heddiw, efallai y bydd newid pwysig arall arnom yn y dyfodol agos, ac nid yw'r mwyafrif helaeth o bobl yn gwybod dim amdano.

Y Drysau Dwyfol

Deall Drws Trugaredd a Drws Cyfiawnder yn ystod Llygad y Storm ...

Dydd yr Arglwydd

Nid diwrnod pedair awr ar hugain yw Dydd yr Arglwydd, ond yn ôl Tadau’r Eglwys,
cyfnod o amser pan fydd y ddaear yn cael ei phuro a bydd y saint yn teyrnasu gyda Christ.

Amser y Llochesau

Bydd yr Eglwys yn cael ei lleihau yn ei dimensiynau, bydd angen dechrau eto ...

Cosbau Dwyfol

Gyda'r Rhybudd a'r Gwyrth bellach y tu ôl i ddynoliaeth, mae'n rhaid i'r rhai a wrthododd basio trwy "ddrws Trugaredd" fynd trwy "ddrws cyfiawnder."

Teyrnasiad yr anghrist

Mae Traddodiad Cysegredig yn cadarnhau, ar ddiwedd oes, bod disgwyl i ddyn penodol y mae Sant Paul yn ei alw’n “yr un digyfraith” godi fel Crist ffug yn y byd, gan osod ei hun fel gwrthrych addoli ...

Y Tri Diwrnod o Dywyllwch

Rhaid inni fod yn onest: a siarad yn ysbrydol ac yn foesol, mae'r byd mewn cyflwr llawer gwaeth nag y mae erioed wedi'i brofi o'r blaen mewn hanes.

Cyfnod Heddwch

Cyn bo hir bydd y byd hwn yn profi'r oes euraidd fwyaf gogoneddus a welodd erioed ers Paradwys ei hun. Dyfodiad Teyrnas Dduw yw hi, lle cyflawnir ei Ewyllys ar y ddaear fel yn y Nefoedd.

Dychweliad Dylanwad Satan

Mae'r Eglwys yn dysgu y bydd Iesu, yn wir, yn dychwelyd mewn gogoniant ac y bydd y byd hwn, fel rydyn ni'n ei wybod, yn dod i stop yn sgrechian. Ac eto ni fydd hyn yn digwydd cyn brwydr ffyrnig, cosmig lle bydd y gelyn yn gwneud ei gynnig olaf am dra-arglwyddiaethu ar draws y byd ...

Yr Ail Ddyfodiad

Weithiau mae'r 'Ail Ddyfodiad' yn gyfeiriad at y digwyddiadau sydd ar ddod sy'n wahanol i ddyfodiad corfforol, gweladwy a llythrennol Crist yn y cnawd ar ddiwedd amser - y Rhybudd, cychwyn y Cyfnod, ac ati - ac ar adegau eraill yr 'Ail Mae Dod 'yn gyfeiriad at y Farn Olaf ac Atgyfodiad Tragwyddol a ddechreuwyd ar ei ddyfodiad corfforol ar Ddiwedd Amser.

Amddiffyniad Ysbrydol

Arferion ysbrydol ac amddiffyniad i chi'ch hun a'ch anwyliaid.

Cofrestriad Cylchlythyr

Os bydd Big Tech yn ein cau ni i lawr, ac yr hoffech chi aros yn gysylltiedig, ychwanegwch eich cyfeiriad hefyd, na fydd byth yn cael ei rannu.

Ein Cyfranwyr

Christine Watkins

MTS, LCSW, siaradwr Catholig, awdur sydd wedi gwerthu orau, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd Queen of Peace Media.

Mark Mallett

Awdur Catholig, blogiwr, siaradwr, a chanwr / ysgrifennwr caneuon.

Daniel O'Connor

Mae Daniel O'Connor yn athro athroniaeth a chrefydd ar gyfer Coleg Cymunedol Prifysgol Talaith Efrog Newydd (SUNY).