Pedro - Bydd hanner gwirioneddau yn Lledaenu

Ein Harglwyddes Frenhines Heddwch i Pedro Regis ar Chwefror 23ydd, 2021:

Annwyl blant, byddwch yn ufudd i'm Galwad. Rwyf wedi dod o'r Nefoedd i'ch galw chi i dröedigaeth. Gwrandewch arnaf. Mae'r Arglwydd yn disgwyl llawer ohonoch chi. Peidiwch â chilio. Peidiwch â gadael yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud tan yfory. Mae dynoliaeth yn cerdded mewn dallineb ysbrydol oherwydd bod dynion wedi troi cefn ar y Creawdwr. Bydd hanner gwirionedd yn lledaenu fwyfwy a bydd llawer o Fy mhlant tlawd yn cael eu halogi. Caru ac amddiffyn y gwir. Agorwch eich calonnau i Olau'r Arglwydd ac ni fyddwch byth yn cael eich sgubo i ffwrdd gan gors athrawiaethau ffug. Gweddïwch lawer. Fe welwch erchyllterau ym mhobman eto. Ceisiwch nerth yn yr Efengyl a'r Cymun. Rwy'n dy garu di a byddaf gyda chi bob amser! Dyma'r neges a roddaf ichi heddiw yn enw'r Drindod Sanctaidd Mwyaf. Diolch i chi am ganiatáu i mi eich casglu yma unwaith eto. Rwy'n eich bendithio yn enw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Byddwch yn dawel.
 
Postiwyd yn negeseuon, Pedro Regis.