Gisella - Mae anwireddau yn waeth na chlefyd

Ein Harglwyddes i Gisella CARDIA ar Chwefror 23ydd, 2021:

Fy mhlant, diolch i chi bob amser am fy nghroesawu yn eich calonnau. Blant annwyl, edrychwch o'ch cwmpas: mae hwn yn gyfnod o ddinistr, dryswch ac yn anad dim o ddewisiadau - fe'ch gwahoddir i benderfynu pa ochr y byddwch chi'n ei chymryd. Rwy'n dweud wrthych chi felly: dim ond un ffordd sydd i wneud y dewis cywir - dilynwch yr Efengyl, Gair Duw, a byddwch mewn gweddi. Gadewch i'w olau fynd i mewn i'ch calonnau; dim ond fel hyn y byddwch chi'n gallu deall pa [ffordd] yw'r ffordd uchel (la strada maestra). Mae anwireddau'r byd hwn yn fwy niweidiol nag unrhyw afiechyd - gwelwch faint o hunanladdiadau sydd yna, yn enwedig plant. Mae'r diafol yn llawn nerth, a dyna pam rwy'n gofyn i deuluoedd ddysgu'ch plant am weddi, gan egluro mai dim ond trwyddo y gallwch chi gael heddwch a thawelwch mewn calonnau, oherwydd heb olau Duw mae tywyllwch. Bedyddiwch eich plant er mwyn iddyn nhw allu cerdded tuag at fywyd sanctaidd.

Mae fy mhlant, y byd a dynoliaeth ar y dibyn: cryfhewch eich hunain mewn ffydd a gweddi, oherwydd cyn bo hir bydd yr anghrist yn gwneud ei ymddangosiad. Blant, a fydd gennych obaith hefyd y bydd popeth yn cael ei adnewyddu fel y byddai byd newydd o heddwch, gobaith a chariad. Mae popeth yn barod ar gyfer y digwyddiadau hyn, ond yn gyntaf bydd yn rhaid i chi fynd trwy gystudd ac erledigaeth. Gweld yr arwyddion, byddwch yn ddewr: byddwn nesaf atoch chi. Blant, edifarhewch a throswch i'r un gwir Dduw, Duw heddwch, cariad, trugaredd a chyfiawnder. Nawr rwy'n eich gadael â'm bendith yn enw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, Amen.

Postiwyd yn Gisella CARDIA, negeseuon.