Pam Alicja Lenczewska?

Ganwyd y cyfrinydd Pwylaidd Alicja Lenczewska yn Warsaw ym 1934 a bu farw yn 2012, a threuliwyd ei bywyd proffesiynol yn bennaf fel athrawes a chyfarwyddwr cyswllt ysgol yn ninas gogledd-orllewinol Szczecin. Ynghyd â’i brawd, dechreuodd gymryd rhan yng nghyfarfodydd yr Adnewyddiad Carismatig Catholig ym 1984 yn dilyn marwolaeth eu mam; ar Fawrth 8, 1985 newidiodd bywyd Alicja yn radical pan ddaeth ar draws Iesu yn sefyll o’i blaen ar ôl derbyn Cymun sanctaidd. Ar y dyddiad hwn y dechreuodd recordio ei deialogau cyfriniol. Gan ymddeol ym 1987, daeth yn aelod o Deulu Calon Cariad y Croeshoeliedig, gan wneud ei haddunedau cychwynnol ym 1988 ac addunedau gwastadol yn 2005. Roedd hefyd yn weithgar yn efengylu a threfnu pererindodau i'r Eidal, y Tir Sanctaidd a Medjugorje. Yn 2010 daeth ei chyfathrebiadau cyfriniol i gasgliad, ddwy flynedd cyn ei marwolaeth o ganser yn Hosbis Sant Ioan, Szczecin ar Ionawr 5, 2012.

Gan redeg i fwy na 1000 o dudalennau printiedig, cyhoeddwyd cyfnodolyn ysbrydol dwy gyfrol Alicja (Testimony (1985-1989) a Exhortations (1989-2010)) ar ôl marwolaeth diolch i ymdrechion Archesgob Szczecin Andrzej Dzięga, a sefydlodd gomisiwn diwinyddol ar gyfer y gwerthusiad o'i hysgrifau, a gafodd yr Imprimatur gan yr Esgob Henryk Wejman. Ers eu hymddangosiad yn 2015 maent wedi dod yn werthwyr gorau ymhlith Catholigion Gwlad Pwyl ac fe'u dyfynnir yn gyhoeddus yn aml gan glerigwyr am eu mewnwelediadau treiddgar i'r bywyd ysbrydol a'u datgeliadau ynghylch y byd cyfoes.

Negeseuon gan Alicja Lenczewska

Alicja - Ar y Rhybudd

Alicja - Ar y Rhybudd

... a Cyfnod Heddwch.
Darllenwch mwy
Alicja Lenczewska - Dawning Cyfnod y Deyrnas

Alicja Lenczewska - Dawning Cyfnod y Deyrnas

Bydd gogoniant Fy muddugoliaeth dros y byd yn disgleirio.
Darllenwch mwy
Alicja Lenczewska - Paratoi Gweddill yn yr Ewyllys Ddwyfol

Alicja Lenczewska - Paratoi Gweddill yn yr Ewyllys Ddwyfol

Bydd ffydd o'r fath yn eich arbed yn nyddiau dinistr a phuro.
Darllenwch mwy
Alicja Lenczewska - Cynllun Oes Newydd

Alicja Lenczewska - Cynllun Oes Newydd

Mae'n effeithio ar holl greadigaethau Duw ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn Pam y gweledydd hwnnw?.