Pam Enaid Califfornia?

Tua 1997, cafodd dyn a dynes yng Nghaliffornia, a oedd yn cyd-fyw mewn bywyd o bechod, dröedigaeth ddwys trwy Drugaredd Dwyfol. Roedd y wraig wedi cael ei hysgogi’n fewnol i gychwyn grŵp rosari ar ôl profi ei nofel Trugaredd Dwyfol gyntaf. Saith mis yn ddiweddarach, dechreuodd cerflun o Our Lady of the Immaculate Heart yn eu cartref wylo olew yn arw (yn ddiweddarach, dechreuodd cerfluniau a delweddau cysegredig eraill olew olew persawrus tra bod croeshoeliad a cherflun o St. Pio bled. Un o'r delweddau hynny yw bellach yn hongian yng Nghanolfan Marian sydd wedi'i lleoli yn y Cysegrfa Trugaredd Dwyfol ym Massachusetts. Oherwydd i'r delweddau hyn ddechrau denu llawer o bobl i'w cartref yn y dechrau, cytunodd eu cyfarwyddwr ysbrydol eu bod yn aros yn anhysbys). Arweiniodd y wyrth hon atynt i edifarhau am eu sefyllfa fyw a mynd i briodas sacramentaidd.

Tua chwe blynedd yn ddiweddarach, dechreuodd y dyn yn glywadwy clywed llais Iesu (yr hyn a elwir yn "leoliadau"). Nid oedd ganddo unrhyw gatechesis na dealltwriaeth o'r Ffydd Gatholig, felly roedd llais Iesu yn ei ddychryn a'i swyno. Er bod rhai o eiriau'r Arglwydd o rybudd, disgrifiodd lais Iesu fel un hardd a thyner bob amser. Derbyniodd hefyd ymweliad gan St. Pio a lleoliadau gan St. Thérèse de Lisieux, St. Catherine of Siena, St. Michael the Archangel a dwsinau o leoliadau gan Our Lady tra o flaen y Sacrament Bendigedig. Ar ôl cyfleu dwy flynedd o negeseuon a chyfrinachau (sy'n hysbys i'r dyn hwn yn unig ac i'w cyhoeddi yn y dyfodol yn hysbys i'r Arglwydd yn unig) stopiodd y lleoliadau. Dywedodd Iesu wrth y dyn, "Byddaf yn peidio â siarad â chi nawr, ond bydd Fy Mam yn parhau i'ch arwain."

Roedd y cwpl yn teimlo eu bod yn cael eu galw i ddechrau cenacl Mudiad Offeiriaid Marian lle byddent yn myfyrio ar negeseuon Our Lady i Fr. Stefano Gobbi . Ddwy flynedd i mewn i'r cenaclau hyn y daeth geiriau Iesu yn wir: Dechreuodd ein Harglwyddes ei arwain, ond yn y ffordd fwyaf rhyfeddol. Yn ystod y cenaclau, ac ar adegau eraill, byddai’r dyn hwn yn gweld “yn yr awyr” o’i flaen nifer y negeseuon o’r hyn a elwir yn “Llyfr Glas,"y casgliad o'r datguddiadau a roddodd Our Lady iddo Fr. Stefano Gobbi , "I'r Offeiriaid Meibion ​​Anwylyd Ein Harglwyddes."

Mae'r gŵr a'r wraig yn dioddef yn fawr am eu gweinidogaeth, ond yn ei gynnig yn barhaus i'r Arglwydd er iachawdwriaeth eneidiau. Mae'n werth nodi bod y dyn hwn yn gwneud Nodyn darllen y Llyfr Glas hyd heddiw (gan fod ei addysg yn gyfyngedig iawn ac mae ganddo anabledd darllen). Dros y blynyddoedd, byddai'r niferoedd hyn a ddaeth i'r fei yn cadarnhau ar adegau dirifedi y sgyrsiau digymell yn eu cenaclau, a nawr heddiw, y digwyddiadau sy'n digwydd ledled y byd. Fr. Ni fethodd negeseuon Gobbi ond maent bellach yn canfod eu cyflawniad mewn amser real.

Pryd bynnag y bydd y negeseuon hynny ar gael i Countdown to the Kingdom, byddwn yn sicrhau eu bod ar gael yma.

Negeseuon gan Enaid Califfornia

Enaid Califfornia - Mae Duw Gyda Chi!

Enaid Califfornia - Mae Duw Gyda Chi!

Rwy'n eich paratoi ar gyfer Ei Deyrnasiad o Gariad a Heddwch.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Y Dasg yr wyf wedi'i Ymddiried i Chi

Enaid Califfornia - Y Dasg yr wyf wedi'i Ymddiried i Chi

Dewch ag eneidiau i mewn i gae fy Nghalon Ddi-Fwg.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Ni fydd Pwerau Uffern yn Goroesi

Enaid Califfornia - Ni fydd Pwerau Uffern yn Goroesi

Sefydlodd Iesu Ei Eglwys Ar Pedr.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Yr Eglwys Ddioddefaint

Enaid Califfornia - Yr Eglwys Ddioddefaint

Yn fuan o'n poen, oes newydd ...
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Rays My Splendor

Enaid Califfornia - Rays My Splendor

Taenwch belydrau ffydd yn yr amser hwn o apostasi mawr.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Mae'r Arglwydd yn Dod

Enaid Califfornia - Mae'r Arglwydd yn Dod

Dewch gyda'ch Mam i gwrdd ag ef.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Amser yr Arbrawf Mawr

Enaid Califfornia - Amser yr Arbrawf Mawr

Mae amser y treial wedi dod ...
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Amddiffynnydd ac Amddiffynwr

Enaid Califfornia - Amddiffynnydd ac Amddiffynwr

... yn y digwyddiadau poenus sy'n aros amdanoch chi.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae Amser y Trugaredd wedi cau

Gisella - Mae Amser y Trugaredd wedi cau

Bydd fflerau solar yn effeithio ar dechnoleg.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Mae fy Amseroedd wedi Cyrraedd

Enaid Califfornia - Mae fy Amseroedd wedi Cyrraedd

Mae'r amseroedd a ragwelais yn Fatima wedi dod.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Awr y Tywyllwch

Enaid Califfornia - Awr y Tywyllwch

Ai gyda chusan, Jwdas, yr ydych chi'n bradychu Mab y Dyn?
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Gyda Chryfder y Rhai Bach

Enaid Califfornia - Gyda Chryfder y Rhai Bach

Byddaf yn concro pŵer mawr Satan.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Rhowch y Blodau hyn i mi

Enaid Califfornia - Rhowch y Blodau hyn i mi

Rwyf am i'm presenoldeb mamol deimlo.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Pam ydw i'n Dal i wylo?

Enaid Califfornia - Pam ydw i'n Dal i wylo?

Mae cosb ar fin dod.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Mae Amser yr Arbrawf wedi Dod

Enaid Califfornia - Mae Amser yr Arbrawf wedi Dod

... oherwydd caledwch calonnau.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Fy Rhwygiadau

Enaid Califfornia - Fy Rhwygiadau

Mae eiliad y cosb wedi cyrraedd.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Angor Iachawdwriaeth

Enaid Califfornia - Angor Iachawdwriaeth

Bydd yr Antichrist yn cyrraedd ei gryfder.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Peidiwch â Phechu mwyach

Enaid Califfornia - Peidiwch â Phechu mwyach

Dyma awr cyfiawnder a thrugaredd.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Datgelwyd popeth

Enaid Califfornia - Datgelwyd popeth

Paratowch ar gyfer ail Geni Iesu.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Yng Nghalon yr Eglwys

Enaid Califfornia - Yng Nghalon yr Eglwys

... mae'r Triumph eisoes wedi cychwyn.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Marc y Bwystfil

Enaid Califfornia - Marc y Bwystfil

Yn hytrach, cael fy arwyddo gan fy sêl famol.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Rwy'n Dod i Lawr

Enaid Califfornia - Rwy'n Dod i Lawr

... fel y gellir datgelu'r cyfrinachau terfynol.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Angerdd yr Eglwys

Enaid Califfornia - Angerdd yr Eglwys

Paratowch eich hun i ddringo Calfaria.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Cael Hyder!

Enaid Califfornia - Cael Hyder!

Yn My Heart Immaculate, byddwch chi'n profi llawenydd.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Angel y Pla Cyntaf

Enaid Califfornia - Angel y Pla Cyntaf

Mae angylion yn cael eu hanfon gyda'u pla ...
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Y Peryglon Sy'n Eich Bygwth

Enaid Califfornia - Y Peryglon Sy'n Eich Bygwth

Perygl y garreg fedd yw cipio’r byd.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Eich Angerdd Trist

Enaid Califfornia - Eich Angerdd Trist

Y gorau i gael eich gwrthod gan ffrindiau.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Fe ddaw Schism

Enaid Califfornia - Fe ddaw Schism

Bydd trugaredd yn fuddugoliaeth.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Mae ei Deyrnasiad yn Dod

Enaid Califfornia - Mae ei Deyrnasiad yn Dod

Mae eisoes wrth y gatiau.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Popeth ar fin cael ei Gyflawni

Enaid Califfornia - Popeth ar fin cael ei Gyflawni

Yn arwain at y Pentecost newydd.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Mae fy nghalon yn gwaedu

Enaid Califfornia - Mae fy nghalon yn gwaedu

Nid yw'r ddynoliaeth wedi derbyn fy ngalwad
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Ffyddlon, Prydlon, ac Ufudd

Enaid Califfornia - Ffyddlon, Prydlon, ac Ufudd

Yna bydd Crist yn dychwelyd i adfer Teyrnasiad Cariad.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Y Peryglon sy'n Bygwth

Enaid Califfornia - Y Peryglon sy'n Bygwth

Y perygl yw carreg fedd.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Sicrhewch Hyder yn Eich Mam

Enaid Califfornia - Sicrhewch Hyder yn Eich Mam

Byddwch yn dystion o ffydd yn yr amseroedd hyn o'r apostasi fawr.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Eich Ymateb

Enaid Califfornia - Eich Ymateb

Mae'r amser i frwydro wedi dod.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Teyrnasiad Dod Crist

Enaid Califfornia - Teyrnasiad Dod Crist

Fel y mae yn y nefoedd, felly y bydd ar y ddaear.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Mary Yn Marcio Ei Phlant

Enaid Califfornia - Mary Yn Marcio Ei Phlant

Cadarnhad rhyfeddol.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Edrych i fyny i Baradwys

Enaid Califfornia - Edrych i fyny i Baradwys

Mae'r ddynoliaeth yn teithio ffordd gwrthryfel.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Snare of Discouragement

Enaid Califfornia - Snare of Discouragement

Atebwch gyda gweddi barhaus a dwys.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Ni fydd Uffern yn Goroesi

Enaid Califfornia - Ni fydd Uffern yn Goroesi

Mae'r dasg a ymddiriedwyd i Peter yn cael ei rhoi i'w olynwyr.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Dydd Sadwrn Fy Ngofid Mawr

Enaid Califfornia - Dydd Sadwrn Fy Ngofid Mawr

Heddiw, dwi'n eich casglu chi i Fy mreichiau mamol ...
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Awr Fy Ngofid Mawr

Enaid Califfornia - Awr Fy Ngofid Mawr

Mae'r Eglwys wedi'i gwneud fel fy Mab, yn ei unigedd a'i gefn ...
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Amseroedd y Frwydr

Enaid Califfornia - Amseroedd y Frwydr

Dyma fy mrwydr fawr! Mae'r hyn rydych chi'n ei weld a'r hyn rydych chi'n byw drwyddo yn rhan o fy nghynllun.
Darllenwch mwy
Rwy'n Agor y Llyfr wedi'i Selio

Rwy'n Agor y Llyfr wedi'i Selio

Rwy'n agor y Llyfr wedi'i selio ichi, er mwyn i'r cyfrinachau sydd ynddo gael eu datgelu.
Darllenwch mwy
Fr. Stefano Gobbi - Rwy'n Rhannu'r Oriau Poen Hwn

Fr. Stefano Gobbi - Rwy'n Rhannu'r Oriau Poen Hwn

Rydw i hefyd yn rhannu gyda chi wrth fyw allan yr oriau hyn o boen mawr.
Darllenwch mwy
Postiwyd yn Pam y gweledydd hwnnw?.