Pam Jennifer?

Mae Jennifer yn fam a gwraig tŷ Americanaidd ifanc (mae ei henw olaf yn cael ei ddal yn ôl ar gais ei chyfarwyddwr ysbrydol er mwyn parchu preifatrwydd ei gŵr a'i theulu.) Hi, efallai, oedd yr hyn y byddai rhywun wedi'i alw'n Babydd "nodweddiadol" ar y Sul. na wyddai fawr ddim am ei ffydd a llai fyth am y Beibl. Roedd hi’n meddwl ar un adeg bod “Sodom a Gomorrah” yn ddau berson ac mai “y Beatitudes” oedd enw band roc. Yna, yn ystod Cymun yn yr Offeren un diwrnod, dechreuodd Iesu siarad â hi yn glywadwy gan roi negeseuon o gariad a rhybudd yn dweud wrthi, “Fy mhlentyn, chi yw estyniad Fy neges o Drugaredd Dwyfol. ” Gan fod ei negeseuon yn canolbwyntio mwy ar gyfiawnder hynny Rhaid yn dod i fyd di-baid, maen nhw'n wir yn llenwi rhan olaf neges St. Faustina:

… Cyn imi ddod fel Barnwr cyfiawn, yn gyntaf agoraf ddrws Fy nhrugaredd. Rhaid i'r sawl sy'n gwrthod pasio trwy ddrws fy nhrugaredd basio trwy ddrws Fy nghyfiawnder ...-Trugaredd Dwyfol yn Fy Enaid, Dyddiadur St. Faustina, n. 1146

Un diwrnod, rhoddodd yr Arglwydd gyfarwyddyd iddi gyflwyno ei negeseuon i'r Tad Sanctaidd, y Pab John Paul II. Fr. Cyfieithodd Seraphim Michaelenko, is-bostiwr canoneiddio St. Faustina, negeseuon Jennifer i Bwyleg. Archebodd docyn i Rufain ac, yn erbyn pob od, cafodd ei hun a'i chymdeithion yng nghoridorau mewnol y Fatican. Cyfarfu â Monsignor Pawel Ptasznik, ffrind agos a chydweithredwr y Pab ac Ysgrifenyddiaeth Wladwriaeth Gwlad Pwyl ar gyfer y Fatican. Trosglwyddwyd y negeseuon i'r Cardinal Stanislaw Dziwisz, ysgrifennydd personol John Paul II. Mewn cyfarfod dilynol, dywedodd Msgr. Meddai Pawel, “Rhannwch y negeseuon i’r byd mewn unrhyw ffordd y gallwch.”

Negeseuon gan Jennifer

Jennifer - Mae'r Awr yn Dod

Jennifer - Mae'r Awr yn Dod

Yr awr pan fydd dynolryw yn gweld gwirionedd ei enaid.
Darllenwch mwy
Jennifer - Bydd Mynyddoedd yn Deffro

Jennifer - Bydd Mynyddoedd yn Deffro

Mae'r ddaear yn ymateb i'ch pechodau ...
Darllenwch mwy
Jennifer - Gleiniau Golau

Jennifer - Gleiniau Golau

Bydd y Rosari yn tyllu'r tywyllwch.
Darllenwch mwy
Jennifer - Galw'r Proffwydi

Jennifer - Galw'r Proffwydi

Codwch a pheidiwch ag ofni.
Darllenwch mwy
Jennifer - Coridor Newydd mewn Amser

Jennifer - Coridor Newydd mewn Amser

Ysgwyd a chyfrif mawr am waed y diniwed.
Darllenwch mwy
Jennifer - Bydd y We yn cael ei dinistrio

Jennifer - Bydd y We yn cael ei dinistrio

Rhoddir rhyddid i wneud Ewyllys Duw.
Darllenwch mwy
Jennifer - Ble mae'ch ymddiriedolaeth?

Jennifer - Ble mae'ch ymddiriedolaeth?

Ydych chi'n cwarantin Fi neu chi'ch hun?
Darllenwch mwy
Jennifer - Cysgodion Rwsia a China

Jennifer - Cysgodion Rwsia a China

Ar stepen drws America.
Darllenwch mwy
Jennifer - Ysgwyd Gwych

Jennifer - Ysgwyd Gwych

Mae Awr Fawr y goleuni yn dod.
Darllenwch mwy
Jennifer - Gweledigaeth y Rhybudd

Jennifer - Gweledigaeth y Rhybudd

Byddan nhw'n gweld eu henaid fel dwi'n ei weld.
Darllenwch mwy
Jennifer - Mae'r Cywiriad Mawr yn Dod

Jennifer - Mae'r Cywiriad Mawr yn Dod

Ni all dynolryw guddio mwyach.
Darllenwch mwy
Jennifer - Dim Mwy o Amser

Jennifer - Dim Mwy o Amser

Mae dynolryw wedi colli ymwybyddiaeth o bechod.
Darllenwch mwy
Jennifer - Mae fy mhlant yn ymladd dros ras

Jennifer - Mae fy mhlant yn ymladd dros ras

Nid lliw croen rhywun sy'n achosi'r rhaniad: mae'n bechod.
Darllenwch mwy
Jennifer - Deffro Fy Mhlant!

Jennifer - Deffro Fy Mhlant!

Rydych chi wedi mynd i mewn i'ch Gethsemane.
Darllenwch mwy
Jennifer - Daw Cywiriad Gwych

Jennifer - Daw Cywiriad Gwych

Pan na cheisir fy Trugaredd mwyach, rhaid i gyfiawnder ddod.
Darllenwch mwy
Jennifer - Mae'r Datrysiad Wedi Dechreu

Jennifer - Mae'r Datrysiad Wedi Dechreu

Mae ysgwyd gwych i ddod yn fuan.
Darllenwch mwy
Jennifer - Ar Ffoaduriaid

Jennifer - Ar Ffoaduriaid

Rwy'n galw ar fy mhlant i ffoi i Fy Nghalon Fwyaf Cysegredig, oherwydd dim ond yno y byddwch chi'n dod o hyd i loches.
Darllenwch mwy
Jennifer - Gwyntoedd y Gwanwyn

Jennifer - Gwyntoedd y Gwanwyn

Rwy'n wylo heddiw Fy mhlant ond y rhai sy'n methu â gwrando ar fy rhybuddion a fydd yn wylo yfory.
Darllenwch mwy
Jennifer - Mae'r Antichrist yn Agos

Jennifer - Mae'r Antichrist yn Agos

Iesu i: Dyna pam ei bod yn bwysig eich bod yn aros yn effro ac yn wyliadwrus am ddyfodiad ...
Darllenwch mwy
Jennifer - Cyfnod Heddwch

Jennifer - Cyfnod Heddwch

Iesu i: Fy mhlentyn, rwyf wedi anfon stormydd a daeargrynfeydd i'r byd hwn o'r blaen fel arwydd bod angen i ddyn ...
Darllenwch mwy
Jennifer - Pla o Bryfed a Chlefyd

Jennifer - Pla o Bryfed a Chlefyd

Iesu i, Tachwedd 18fed, 2004: Fy mhobl, bydd y goleuni yn dod ac yn cwympo ar ddynolryw. Pob pelydr o olau sy'n ...
Darllenwch mwy
Jennifer - Fel Boxcars

Jennifer - Fel Boxcars

Iesu i: Fy mhobl i, bydd y rhai ohonoch sy'n parhau i anwybyddu Fy mhle yn dod â'ch pengliniau cyn bo hir ...
Darllenwch mwy
Jennifer - Ysgwyd Gwych

Jennifer - Ysgwyd Gwych

Iesu i:… mae ysgwyd mawr ar fin dod allan oherwydd mae'r ddaear wedi dechrau dangos dyfnder i ddynolryw ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, Pam y gweledydd hwnnw?.