Pam Marco Ferrari?

Yn 1992, dechreuodd Marco Ferrari gwrdd â ffrindiau i weddïo'r Rosari ar nos Sadwrn. Ar Fawrth 26, 1994 clywodd lais yn dweud “Mab bach, ysgrifennwch!” “Marco, fab annwyl, peidiwch ag ofni, fi yw [dy] Fam, ysgrifennwch ar gyfer eich holl frodyr a chwiorydd”. Digwyddodd y appariad cyntaf o'r “Fam Cariad” fel merch 15-16 oed, ym mis Gorffennaf 1994; y flwyddyn ganlynol, ymddiriedwyd Marco â negeseuon preifat ar gyfer y Pab John Paul II ac Esgob Brescia, a drosglwyddodd yn briodol. Derbyniodd hefyd 11 o gyfrinachau ynghylch y byd, yr Eidal, apparitions yn y byd, dychweliad Iesu, yr Eglwys a Thrydedd Gyfrinach Fatima.

Rhwng 1995 a 2005, roedd gan Marco stigmata gweladwy yn ystod y Garawys ac ail-fyw Passion yr Arglwydd ddydd Gwener y Groglith. Gwelwyd sawl ffenomen wyddonol arall heb esboniad hefyd yn Paratico, gan gynnwys lacrimio delwedd o'r “Fam Cariad” ym mhresenoldeb 18 o dystion ym 1999, yn ogystal â dwy wyrth ewcharistaidd yn 2005 a 2007, yr ail yn digwydd y bryn apparition gyda dros 100 o bobl yn bresennol. Tra sefydlwyd comisiwn ymchwiliol ym 1998 gan Esgob Brescia Bruno Foresti, nid yw'r Eglwys erioed wedi cymryd safbwynt swyddogol ar y apparitions, er bod grŵp gweddi Marco wedi cael cyfarfod mewn eglwys yn yr esgobaeth.

Cafodd Marco Ferrari dri chyfarfod gyda'r Pab John Paul II, pump gyda Benedict XVI a thri gyda'r Pab Ffransis; gyda chefnogaeth swyddogol yr Eglwys, mae Cymdeithas Paratico wedi sefydlu rhwydwaith rhyngwladol helaeth o “Oases y Fam Cariad” (ysbytai plant, cartrefi plant amddifad, ysgolion, cymorth i wahangleifion, carcharorion, pobl sy'n gaeth i gyffuriau ...). Bendithiwyd eu baner yn ddiweddar gan y Pab Ffransis.

Mae Marco yn parhau i dderbyn negeseuon ar y pedwerydd dydd Sul o bob mis, y mae eu cynnwys yn gydgyfeiriol iawn â llawer o ffynonellau proffwydol credadwy eraill.


Gwybodaeth bellach: http://mammadellamore.it/inglese.htm
http://www.oasi-accoglienza.org/

Negeseuon gan Marco Ferrari

Marco - Fi yw Mam Cariad

Marco - Fi yw Mam Cariad

Gwnewch weithiau concrit o gariad ac elusen.
Darllenwch mwy
Eduardo - Cysoni â'ch Cymydog

Eduardo - Cysoni â'ch Cymydog

Mae anfaddeugarwch yn rhoi agoriad i'r diafol.
Darllenwch mwy
Marco - Bydd Iesu'n Trawsnewid Chi

Marco - Bydd Iesu'n Trawsnewid Chi

... os ydych chi'n ei groesawu Ef trwy weddi ac elusen.
Darllenwch mwy
Marco - Duw Uwchlaw Pob Peth

Marco - Duw Uwchlaw Pob Peth

Byddwch yn apostolion Cariad ac Elusen!
Darllenwch mwy
Marco Ferrari - Dewiswch Pwy i'w Dilyn

Marco Ferrari - Dewiswch Pwy i'w Dilyn

Dilynwch Iesu yn eich dewisiadau.
Darllenwch mwy
Marco Ferrari - Dychwelwch i Wreiddiau'r Ffydd

Marco Ferrari - Dychwelwch i Wreiddiau'r Ffydd

Ymladd, yn yr amseroedd tywyll hyn ...
Darllenwch mwy
Marco Ferrari - Ar Iesu Cariadus

Marco Ferrari - Ar Iesu Cariadus

Carwch Ef yn y rhai sy'n dioddef mewn corff ac ysbryd.
Darllenwch mwy
Marco Ferrari - Amseroedd Caled yn Agos

Marco Ferrari - Amseroedd Caled yn Agos

Bydd rhaniad a schism gwych yn yr Eglwys.
Darllenwch mwy
Postiwyd yn Pam y gweledydd hwnnw?.