Pam Pedro Regis?

Gweledigaethol Our Lady of Anguera

Gyda 4921 o negeseuon yr honnir iddynt gael eu derbyn gan Pedro Regis er 1987, mae'r corff o ddeunydd sy'n gysylltiedig â apparitions honedig Our Lady of Anguera ym Mrasil yn hynod sylweddol. Mae wedi denu sylw awduron arbenigol fel y newyddiadurwr Eidalaidd adnabyddus Saverio Gaeta, ac yn ddiweddar bu’n destun astudiaeth hyd llyfr gan yr ymchwilydd Annarita Magri. Ar yr olwg gyntaf, gall y negeseuon ymddangos yn ailadroddus (cyhuddiad hefyd yn cael ei lefelu’n aml at y rhai ym Medjugorje) o ran eu pwyslais cyson ar rai themâu canolog: yr angen i neilltuo bywyd rhywun yn gyfan gwbl i Dduw, ffyddlondeb i Wir Magisterium yr Eglwys, pwysigrwydd gweddi, yr Ysgrythurau a'r Cymun. Fodd bynnag, wrth gael eu hystyried dros gyfnod hirach, mae'r negeseuon Anguera yn cyffwrdd ag amrywiaeth eang o bynciau sy'n cynnwys dim sy'n anghydnaws â dysgeidiaeth Eglwys neu ddatguddiadau preifat cymeradwy. 

Mae'n ddealladwy bod safle'r Eglwys tuag at apparitions Anguera yn ofalus; fel gyda Zaro di Ischia, mae comisiwn wedi'i sefydlu at ddibenion gwerthuso. Fodd bynnag, dylid dweud bod safle Msgr. Mae Zanoni, Archesgob presennol Feira de Santana, sydd â chyfrifoldeb esgobaethol am Anguera, yn gefnogol ar y cyfan, fel y gwelir o'r cyfweliad byr hwn (mewn Portiwgaleg gydag is-deitlau Eidalaidd): Cliciwch yma

Ac mae'r Archesgob Zanoni wedi ymddangos yn gyhoeddus yn Anguera ochr yn ochr â Pedro Regis, ac yn bendithio pererinion.

Dylai fod yn amlwg na all cynnwys y negeseuon hyn fod â tharddiad demonig oherwydd eu uniongrededd diwinyddol caeth. Mae'n wir bod Dominican dylanwadol Canada François-Marie Dermine wedi cyhuddo Pedro Regis yn y cyfryngau Catholig Eidalaidd o dderbyn y negeseuon trwy "ysgrifennu'n awtomatig." Mae'r gweledydd, ei hun, wedi gwrthbrofi'r rhagdybiaeth hon yn uniongyrchol ac yn argyhoeddiadol (cliciwch yma). I weld Pedro yn rhannu'r negeseuon y mae wedi'u derbyn, cliciwch yma.

Ar archwiliad agosach o farn Fr. Dermine mewn perthynas â chwestiwn cyffredinol datguddiad preifat cyfoes, daw'n amlwg yn fuan fod ganddo ddiwinyddiaeth a priori yn erbyn unrhyw broffwydoliaeth (megis ysgrifau’r Tad Stefano Gobbi) ac yn ystyried dyfodiad Cyfnod Heddwch yn farn hereticaidd. O ran y posibilrwydd y gallai Pedro Regis fod wedi dyfeisio bron i 5000 o negeseuon dros gyfnod o bron i 33 mlynedd, rhaid gofyn pa gymhelliant posibl y gallai ei gael i wneud hynny. Yn benodol, sut y gallai Pedro Regis fod wedi dychmygu'r neges helaeth # 458, a dderbyniodd yn gyhoeddus wrth benlinio am bron i ddwy awr ar Dachwedd 2, 1991? A sut y gallai fod wedi ei ysgrifennu i lawr ar dros 130 dalen o bapur wedi'i rifo ymlaen llaw, gyda'r neges yn stopio'n berffaith ar ddiwedd tudalen 130? Nid oedd Pedro Regis, ei hun, hefyd yn ymwybodol o ystyr rhai o'r termau diwinyddol a ddefnyddir yn y neges. Amcangyfrifir bod tua 8000 o dystion yn bresennol, gan gynnwys newyddiadurwyr teledu, oherwydd bod Our Lady of Anguera wedi addo y diwrnod cynt i roi "arwydd" i amheuwyr.

Negeseuon gan Pedro Regis

Pedro - Galwad i Gwir Edifeirwch

Pedro - Galwad i Gwir Edifeirwch

Agorwch eich calonnau ... dewrder!
Darllenwch mwy
Pedro - Ychydig fydd yn Aros yn y Ffydd!

Pedro - Ychydig fydd yn Aros yn y Ffydd!

Beth bynnag fydd yn digwydd, arhoswch gyda Iesu.
Darllenwch mwy
Pedro - Derbyn Ei Efengyl

Pedro - Derbyn Ei Efengyl

Tystiwch i ryfeddodau Duw â'ch bywyd.
Darllenwch mwy
Pedro - Mae Iesu Angen y Courageous!

Pedro - Mae Iesu Angen y Courageous!

Ond cewch eich taflu allan am amddiffyn y gwir.
Darllenwch mwy
Pedro - Goresgynnodd Iesu Farwolaeth

Pedro - Goresgynnodd Iesu Farwolaeth

Peidiwch â gadael i ideolegau ffug eich halogi.
Darllenwch mwy
Pedro - Dywedwch “Ydw” wrth ei Alwad

Pedro - Dywedwch “Ydw” wrth ei Alwad

Buddugoliaeth fy Iesu yw eich buddugoliaeth.
Darllenwch mwy
Pedro - Gwerth y Cymun

Pedro - Gwerth y Cymun

Caru a gweddïo dros offeiriaid.
Darllenwch mwy
Pedro - Byddwch yn ffyddlon i'r Gwir Magisterium

Pedro - Byddwch yn ffyddlon i'r Gwir Magisterium

Rwyf wedi dod i'ch arwain at fy Mab Iesu.
Darllenwch mwy
Pedro - Byddwch chi'n Yfed y Cwpan Chwerw

Pedro - Byddwch chi'n Yfed y Cwpan Chwerw

Bydd Iesu gyda chi. Courage!
Darllenwch mwy
Pedro - Ceisiwch y Nefoedd

Pedro - Ceisiwch y Nefoedd

Dyma'ch nod.
Darllenwch mwy
Pedro - Gwrandewch arnaf

Pedro - Gwrandewch arnaf

Mae'r ddynoliaeth yn mynd tuag at affwys mawr.
Darllenwch mwy
Pedro - Rydych chi'n Bwysig i'r fuddugoliaeth

Pedro - Rydych chi'n Bwysig i'r fuddugoliaeth

Mae distawrwydd y cyfiawn yn cryfhau gelynion Duw.
Darllenwch mwy
Pedro - Dewiswch y Porth Cul

Pedro - Dewiswch y Porth Cul

Ychydig fydd yn aros yn ddiysgog.
Darllenwch mwy
Pedro - Amser y Frwydr Fawr

Pedro - Amser y Frwydr Fawr

Peidied dim â'ch rhwystro rhag dilyn Iesu.
Darllenwch mwy
Pedro - Dyma'r Amser Iawn

Pedro - Dyma'r Amser Iawn

... ar gyfer eich dychweliad.
Darllenwch mwy
Pedro - Mae fy Iesu yn Cerdded Gyda Chi

Pedro - Mae fy Iesu yn Cerdded Gyda Chi

Bydd yn sychu'ch dagrau.
Darllenwch mwy
Pedro - Tystio i'm Presenoldeb

Pedro - Tystio i'm Presenoldeb

Rwyf wedi dod o'r Nefoedd i'ch helpu chi.
Darllenwch mwy
Pedro - Bydd hanner gwirioneddau yn Lledaenu

Pedro - Bydd hanner gwirioneddau yn Lledaenu

Peidiwch â chael eich sgubo gan gors athrawiaethau ffug.
Darllenwch mwy
Pedro - Pan fydd Pob Ymddangosiad ar Goll

Pedro - Pan fydd Pob Ymddangosiad ar Goll

... bydd Buddugoliaeth Fawr Duw yn dod ar eich rhan.
Darllenwch mwy
Pedro - Pan Ti'n Wan

Pedro - Pan Ti'n Wan

Ceisiwch nerth mewn gweddi a'r Cymun.
Darllenwch mwy
Pedro - Darganfyddwch ei Ewyllys am Eich Bywydau

Pedro - Darganfyddwch ei Ewyllys am Eich Bywydau

Ceisiwch nerth mewn gweddi ac yn y Cymun.
Darllenwch mwy
Pedro - Dim ond y rhai sy'n gweddïo ...

Pedro - Dim ond y rhai sy'n gweddïo ...

... yn gallu dwyn pwysau'r groes.
Darllenwch mwy
Pedro - Bydd y Gwirionedd yn cael ei Ddirmygu

Pedro - Bydd y Gwirionedd yn cael ei Ddirmygu

Peidiwch â gadael i'r byd eich halogi.
Darllenwch mwy
Pedro - Dynoliaeth yn Salwch

Pedro - Dynoliaeth yn Salwch

... ond bydd yr Arglwydd wrth eich ochr chi.
Darllenwch mwy
Pedro - Y Storm Fawr

Pedro - Y Storm Fawr

Bydd llongddrylliad gwych yn effeithio ar y rhai sy'n bell o'r ffydd.
Darllenwch mwy
Pedro-Dyma'r Amser ar gyfer Eich Dychweliad

Pedro-Dyma'r Amser ar gyfer Eich Dychweliad

Rydych chi'n anelu am ddyfodol sy'n llawn rhwystrau.
Darllenwch mwy
Pedro - Plygu'ch Pen-gliniau mewn Gweddi

Pedro - Plygu'ch Pen-gliniau mewn Gweddi

Dim ond trwy bŵer gweddi y gallwch chi ddwyn pwysau'r treialon i ddod.
Darllenwch mwy
Pedro - Byddwch yn cael eich erlid

Pedro - Byddwch yn cael eich erlid

Ar ôl y Groes daw'r fuddugoliaeth.
Darllenwch mwy
Pedro - Trowch O Amgylch, Gweddïwch

Pedro - Trowch O Amgylch, Gweddïwch

Heb weddi, byddwch chi'n crwydro.
Darllenwch mwy
Pedro - Fe ddaw'r fuddugoliaeth

Pedro - Fe ddaw'r fuddugoliaeth

... trwy'r rhai sy'n ymroi i mi.
Darllenwch mwy
Pedro - Gwneud Archwiliad Dwfn o Gydwybod

Pedro - Gwneud Archwiliad Dwfn o Gydwybod

Mae maddeuant yn eich arwain at ryddhad.
Darllenwch mwy
Pedro - Derbyn Dysgeidiaeth y Gwir Magisterium

Pedro - Derbyn Dysgeidiaeth y Gwir Magisterium

Bydd y rhai nad ydyn nhw'n gwneud hynny yn cael eu llusgo i mewn i affwys athrawiaethau ffug.
Darllenwch mwy
Pedro - Bydd y Llestr Mawr yn Gwyro o'r Harbwr Diogel

Pedro - Bydd y Llestr Mawr yn Gwyro o'r Harbwr Diogel

Bydd trechu yn dod am yr eglwys ffug.
Darllenwch mwy
Pedro - Caru, Un wrth Un

Pedro - Caru, Un wrth Un

Fe'ch gelwir i sancteiddrwydd.
Darllenwch mwy
Pedro - Tynnwch Bob Rhwystr

Pedro - Tynnwch Bob Rhwystr

Ceisiwch nerth mewn gweddi.
Darllenwch mwy
Pedro - Wedi'r Poen i gyd

Pedro - Wedi'r Poen i gyd

Bydd llawenydd mawr.
Darllenwch mwy
Pedro - Rydych chi Am Ddim

Pedro - Rydych chi Am Ddim

Peidiwch â gadael i'r diafol eich caethiwo.
Darllenwch mwy
Simona - Caru Iesu

Simona - Caru Iesu

... a'i garu Ef mewn eraill.
Darllenwch mwy
Pedro - Dyma'r Amser Iawn

Pedro - Dyma'r Amser Iawn

Ceisiwch Trugaredd Fy Iesu mewn Cyffes.
Darllenwch mwy
Pedro - Dynoliaeth yn Salwch

Pedro - Dynoliaeth yn Salwch

Byddwch yn chwilio am y Bwyd Gwerthfawr ac nid yn dod o hyd iddo.
Darllenwch mwy
Pedro - Gwrandewch ar Iesu

Pedro - Gwrandewch ar Iesu

Aros ar lwybr y gwirionedd.
Darllenwch mwy
Pedro - Talu Sylw

Pedro - Talu Sylw

... er mwyn peidio â chael eich twyllo.
Darllenwch mwy
Pedro - Pris Tawelwch

Pedro - Pris Tawelwch

Mae distawrwydd y cyfiawn yn cryfhau gelynion Duw.
Darllenwch mwy
Pedro - Pan fydd Pob Ymddangos yn Goll, Fe ddaw'r Fuddugoliaeth

Pedro - Pan fydd Pob Ymddangos yn Goll, Fe ddaw'r Fuddugoliaeth

Peidiwch ag anghofio: yn eich dwylo yr Rosari Sanctaidd a'r Ysgrythur Gysegredig.
Darllenwch mwy
Pedro - Bydd Dynion yn Gadael Deddfau Duw

Pedro - Bydd Dynion yn Gadael Deddfau Duw

... a byddwch yn gaethweision i'r Gorchymyn Newydd.
Darllenwch mwy
Pedro - Llanw Athrawiaethau Ffug

Pedro - Llanw Athrawiaethau Ffug

Bydd llawer a ddewisir i amddiffyn yn cael eu twyllo.
Darllenwch mwy
Pedro - Yr Erledigaeth Fawr

Pedro - Yr Erledigaeth Fawr

Bydd y gors o athrawiaethau ffug yn lledu ym mhobman.
Darllenwch mwy
Pedro - Pan fydd y Waliau'n Cwympo

Pedro - Pan fydd y Waliau'n Cwympo

Bydd y gelynion yn symud ymlaen ac yn achosi difrod mawr yn Nhŷ Dduw.
Darllenwch mwy
Pedro - Y Frwydr Fawr

Pedro - Y Frwydr Fawr

Eich arf amddiffyn yw cariad at y gwir.
Darllenwch mwy
Pedro - Dyfodol Dryswch ac Is-adran

Pedro - Dyfodol Dryswch ac Is-adran

Dim ond trwy weddi y gallwch chi ddwyn y pwysau.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd Babel Gwych yn Taenu ym mhobman

Pedro Regis - Bydd Babel Gwych yn Taenu ym mhobman

Mae eich arf amddiffyn yn yr Efengyl ac yn wir Magisterium.
Darllenwch mwy
Pedro - Llong Fawr, Llongddrylliad Gwych

Pedro - Llong Fawr, Llongddrylliad Gwych

Dyma achos dioddefaint.
Darllenwch mwy
Pedro - Peidiwch ag Encilio

Pedro - Peidiwch ag Encilio

Peidiwch â gadael i'r diafol ddwyn eich heddwch.
Darllenwch mwy
Pedro - Cyfrannu at y fuddugoliaeth

Pedro - Cyfrannu at y fuddugoliaeth

Ceisiwch Iesu mewn gweddi ac yn y Cymun.
Darllenwch mwy
Pedro - Beth bynnag sy'n digwydd

Pedro - Beth bynnag sy'n digwydd

Aros yn gadarn yn y ffydd.
Darllenwch mwy
Pedro - Adran Fawr yn Nhŷ Duw

Pedro - Adran Fawr yn Nhŷ Duw

Yn Nuw nid oes hanner gwirionedd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Peidiwch â gadael i Dywyllwch y Diafol eich Arwain

Pedro Regis - Peidiwch â gadael i Dywyllwch y Diafol eich Arwain

Beth bynnag fydd yn digwydd, arhoswch gyda gwir Magisterium Eglwys Fy Iesu.
Darllenwch mwy
Pedro - Peidiwch â Chaniatáu Tywyllwch y Diafol

Pedro - Peidiwch â Chaniatáu Tywyllwch y Diafol

Mae'r ddynoliaeth yn sâl ac mae angen ei iacháu.
Darllenwch mwy
Pedro - Pennawd ar gyfer Rhyfel

Pedro - Pennawd ar gyfer Rhyfel

Arhoswch gyda Iesu.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Dywedwch wrth Bawb fod Duw yn Gwneud Haste

Pedro Regis - Dywedwch wrth Bawb fod Duw yn Gwneud Haste

Peidiwch â gadael am yfory yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Dychwelwch yn brydlon!

Pedro Regis - Dychwelwch yn brydlon!

Peidiwch â byw ymhell oddi wrth yr Arglwydd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Argyfwng Mawr o Ffydd

Pedro Regis - Argyfwng Mawr o Ffydd

Rydych chi'n anelu tuag at ddyfodol dirmyg mawr tuag at y Cysegredig.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Ar ôl y Gorthrymderau bydd yr Eglwys yn Fictoraidd

Pedro Regis - Ar ôl y Gorthrymderau bydd yr Eglwys yn Fictoraidd

Mae dynoliaeth wedi cael ei halogi â phechod ac mae angen ei iacháu.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Mae eich Ofnau yn Ymyrraeth oddi wrth Fy Gwrthwynebydd

Pedro Regis - Mae eich Ofnau yn Ymyrraeth oddi wrth Fy Gwrthwynebydd

Ni all neb wneud unrhyw beth yn eich erbyn os byddwch chi'n rhoi eich ymddiriedaeth a'ch gobaith yn yr Arglwydd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Cynllun Gelynion Duw yw Dinistrio'r Cysegredig

Pedro Regis - Cynllun Gelynion Duw yw Dinistrio'r Cysegredig

Plygu'ch pengliniau mewn gweddi a byddwch chi'n gallu dwyn pwysau'r treialon i ddod.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - “Ie” diffuant a gwrtais

Pedro Regis - “Ie” diffuant a gwrtais

Mae distawrwydd y cyfiawn yn cryfhau gelynion Duw.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd Dynion yn Newid y Deddfau

Pedro Regis - Bydd Dynion yn Newid y Deddfau

Ni fydd goleuni gwirionedd byth yn cael ei ddiffodd yn y ffyddloniaid.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Peidiwch ag Ofn Pwysau'r Treialon

Pedro Regis - Peidiwch ag Ofn Pwysau'r Treialon

Gweddi ddiffuant yw eich arf amddiffyn.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Rhowch y Gorau Eich Hun yn y Genhadaeth

Pedro Regis - Rhowch y Gorau Eich Hun yn y Genhadaeth

Cyfrannu at fuddugoliaeth ddiffiniol fy nghalon ddi-fwg
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Tystiwch i Ryfeddodau'r Arglwydd

Pedro Regis - Tystiwch i Ryfeddodau'r Arglwydd

Ym mhopeth, Duw yn gyntaf. Dewrder.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd bradwyr y Ffydd yn Uno

Pedro Regis - Bydd bradwyr y Ffydd yn Uno

Bydd amddiffynwyr y gwir Magisterium yn cael eu taflu allan.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Mae'r ddynoliaeth yn Salwch ac mae angen ei iacháu

Pedro Regis - Mae'r ddynoliaeth yn Salwch ac mae angen ei iacháu

Rhowch eich dwylo i mi a byddaf yn eich arwain at fuddugoliaeth.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Cryfhau Eich Hun yn yr Efengyl

Pedro Regis - Cryfhau Eich Hun yn yr Efengyl

Bydd erledigaeth fawr i'r rhai sy'n caru ac yn amddiffyn y gwir.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Gweddïwch Llawer Cyn y Groes

Pedro Regis - Gweddïwch Llawer Cyn y Groes

Bydd y groes yn drwm i rai ffydd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Blynyddoedd Hir o Dreialon Caled

Pedro Regis - Blynyddoedd Hir o Dreialon Caled

Byddwch yn llawn gobaith. Bydd y dyfodol yn well i'r cyfiawn.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Cyhoeddi Iesu ym mhobman

Pedro Regis - Cyhoeddi Iesu ym mhobman

Bydd gelynion yn uno fwyfwy er mwyn eich cadw rhag y gwir.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd y Gwirionedd i'w gael mewn Ychydig o Leoedd

Pedro Regis - Bydd y Gwirionedd i'w gael mewn Ychydig o Leoedd

Beth bynnag fydd yn digwydd, arhoswch yn ffyddlon i wir Magisterium Eglwys Fy Iesu.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Gogoniant y Pas Byd hwn

Pedro Regis - Gogoniant y Pas Byd hwn

Ceisiwch beth ddaw oddi wrth Dduw.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd y rhai sy'n ymroddedig i mi yn cael eu gwarchod

Pedro Regis - Bydd y rhai sy'n ymroddedig i mi yn cael eu gwarchod

Dwi angen eich "Ie" diffuant a dewr.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Peidiwch ag Ymadael â Gweddi

Pedro Regis - Peidiwch ag Ymadael â Gweddi

Pan fyddwch i ffwrdd, byddwch chi'n dod yn darged y Diafol.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd llawer yn cael eu halogi trwy Ddysgeidiaeth Ffug

Pedro Regis - Bydd llawer yn cael eu halogi trwy Ddysgeidiaeth Ffug

Bydd y diafol yn gweithredu i'ch cadw rhag y gwir.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd Erledigaeth Fawr

Pedro Regis - Bydd Erledigaeth Fawr

Byddwch yn llawn gobaith. Ni fydd pwy bynnag sydd gyda'r Arglwydd byth yn profi pwysau trechu.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Mwg y Diafol

Pedro Regis - Mwg y Diafol

Mae dynoliaeth yn cerdded ar hyd llwybrau dinistr.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Nefoedd Newydd, Daear Newydd

Pedro Regis - Nefoedd Newydd, Daear Newydd

Wedi'r holl boen, bydd yr Arglwydd yn sychu'ch dagrau.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Ni fydd Iesu yn Eich Gadael

Pedro Regis - Ni fydd Iesu yn Eich Gadael

Dynwared Ioan Fedyddiwr ac amddiffyn yr hyn sydd o Dduw.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Yn waeth na'r llifogydd

Pedro Regis - Yn waeth na'r llifogydd

Peidiwch â gadael am yfory yr hyn y gallwch chi ei wneud heddiw.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Babel Gwych

Pedro Regis - Babel Gwych

Gofalwch am eich bywyd ysbrydol.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Amddiffyn y Cymun

Pedro Regis - Amddiffyn y Cymun

Bydd bleiddiaid yn lledaenu dryswch ysbrydol mawr.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Hanner gwirioneddau a Gorweddion

Pedro Regis - Hanner gwirioneddau a Gorweddion

Dyfalbarhewch tuag at y Fuddugoliaeth Fawr.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Dryswch Mawr

Pedro Regis - Dryswch Mawr

Ychydig fydd yn aros yn gadarn yn y ffydd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Gwirionedd Amddiffyn Ymlaen

Pedro Regis - Gwirionedd Amddiffyn Ymlaen

Bydd tywyllwch trwchus yn disgyn ar yr Eglwys.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Arhoswch ar y Llwybr

Pedro Regis - Arhoswch ar y Llwybr

Fe ddaw dyddiau pan fydd llawer yn gwadu’r ffydd rhag ofn.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Mae'r Amser wedi Dod

Pedro Regis - Mae'r Amser wedi Dod

Rwy'n gwneud i law rhyfeddol o ras ddisgyn arnoch chi o'r Nefoedd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Amddiffyn y Trysor Mawr

Pedro Regis - Amddiffyn y Trysor Mawr

Bydd y gelynion yn gweithredu i ddiffodd golau'r Cymun.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd llawer yn Colli'r Ffydd

Pedro Regis - Bydd llawer yn Colli'r Ffydd

Bydd llawer yn gwneud cyfamod â'r gelyn.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Mae Erledigaeth Fawr yn Dod

Pedro Regis - Mae Erledigaeth Fawr yn Dod

Ymddiried ynddo Ef a byddwch yn fuddugol.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Dryswch Mawr

Pedro Regis - Dryswch Mawr

Peidiwch â gadael i'r diafol eich twyllo a'ch cadw rhag y gwir.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd llawer yn cael eu Twyllo

Pedro Regis - Bydd llawer yn cael eu Twyllo

Mae dynoliaeth yn cerdded mewn dallineb ysbrydol.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Mae Brwydr Fawr yn Dod

Pedro Regis - Mae Brwydr Fawr yn Dod

Bydd yr Eglwys yn cael ei herlid yn ffyrnig.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Caru ac Amddiffyn Gwirionedd

Pedro Regis - Caru ac Amddiffyn Gwirionedd

Mae distawrwydd y cyfiawn yn cryfhau gelynion Duw.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Peidiwch ag Encilio

Pedro Regis - Peidiwch ag Encilio

Bydd anhwylder yn bresennol ym mhobman ...
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Daw Storm Fawr

Pedro Regis - Daw Storm Fawr

Arhoswch yn ffyddlon ... ni chewch eich llusgo i ffwrdd gan gors athrawiaethau ffug.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Gweddïwch, Gweddïwch, Gweddïwch

Pedro Regis - Gweddïwch, Gweddïwch, Gweddïwch

Mae'r ddynoliaeth yn anelu tuag at affwys hunan-ddinistr y mae dynion wedi'i baratoi â'u dwylo eu hunain.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Mae'r Bleiddiaid yn Newynog

Luz de Maria - Mae'r Bleiddiaid yn Newynog

Bydd yr anghrist yn cael ei addoli fel y Meseia.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Rhywbeth Rhyfeddol yn Dod

Pedro Regis - Rhywbeth Rhyfeddol yn Dod

Bydd ffydd llawer yn cael ei hysgwyd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Mae'r Gelynion yn Ymddangos yn Dda

Pedro Regis - Mae'r Gelynion yn Ymddangos yn Dda

Iesu yw eich unig Ffordd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Llongddrylliad Ffydd

Pedro Regis - Llongddrylliad Ffydd

Cyhoeddir y rhai sy'n aros yn ffyddlon tan y diwedd yn Fendigedig y Tad.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Ar Weddi a Purgwr

Pedro Regis - Ar Weddi a Purgwr

Cadwch draw oddi wrth bopeth sy'n eich cadw rhag Iesu.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Fe ddaw Storm Fawr

Pedro Regis - Fe ddaw Storm Fawr

Rydych chi'n anelu am ddyfodol o ofidiau mawr.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Rosary a'r Ysgrythur Gysegredig

Pedro Regis - Rosary a'r Ysgrythur Gysegredig

Rho dy ddwylo imi a byddaf yn dy arwain at Iesu.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Cadwch Eich Ffydd ar dân

Pedro Regis - Cadwch Eich Ffydd ar dân

Bydded i chi'ch hun gael eich tywys gan Olau'r Arglwydd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Ymddiried yng Ngrym Duw

Pedro Regis - Ymddiried yng Ngrym Duw

Fe ddaw eich buddugoliaeth trwy rym gweddi.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Ymlaen yn Amddiffyn y Gwirionedd

Pedro Regis - Ymlaen yn Amddiffyn y Gwirionedd

Bydd y gelynion yn taflu gwirioneddau mawr y ffydd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Caru ac Amddiffyn y Gwirionedd

Pedro Regis - Caru ac Amddiffyn y Gwirionedd

Trowch i ffwrdd o'r byd er mwyn peidio â chael eich caethiwo gan y diafol.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Ymddiried yn Iesu

Pedro Regis - Ymddiried yn Iesu

Ef yw'r Goleuni sy'n goleuo'ch bywydau ...
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Y Rhodd Fwyaf

Pedro Regis - Y Rhodd Fwyaf

Fe ddaw'r ymosodiadau mwyaf yn erbyn yr Offeiriadaeth a'r Cymun.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Cadwch Fflam Ffydd yn Fyw

Pedro Regis - Cadwch Fflam Ffydd yn Fyw

Cadwch fflam y ffydd yn fyw ... Beth bynnag sy'n digwydd, arhoswch gyda Iesu.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Annog ein gilydd

Pedro Regis - Annog ein gilydd

Anogwch eich gilydd a thystiwch i Fy Mhresenoldeb yn eich plith.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Gwrandewch arnaf

Pedro Regis - Gwrandewch arnaf

Gwrandewch arnaf. Fi yw dy Fam ac rydw i wedi dod o'r Nefoedd i'ch arwain i'r Nefoedd.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Talu Sylw

Pedro Regis - Talu Sylw

Nid wyf am eich gorfodi, ond talu sylw.
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Tywyllwch yn cwmpasu'r Ddaear Gyfan

Pedro Regis - Tywyllwch yn cwmpasu'r Ddaear Gyfan

Annwyl blant, rydych chi'n byw mewn cyfnod o ddryswch ysbrydol mawr.
Darllenwch mwy
Pedro Regis ar y Cyfnod Heddwch

Pedro Regis ar y Cyfnod Heddwch

Dw i eisiau dy wneud di'n saint er gogoniant teyrnasiad Duw. Agorwch eich calonnau! Yn fuan iawn mae'r ...
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Bydd y Ddaear yn Ysgwyd

Pedro Regis - Bydd y Ddaear yn Ysgwyd

Iesu i: Mae'r ddynoliaeth yn anelu tuag at ddyfodol trist. Bydd y ddaear yn ysgwyd a bydd affwys yn ymddangos. Fy mhlant tlawd ...
Darllenwch mwy
Pedro Regis - Anhwylder yn yr Eglwys

Pedro Regis - Anhwylder yn yr Eglwys

Ein Harglwyddes Frenhines Heddwch i, Ionawr 1af, 2020: Annwyl blant, fi yw'r Frenhines Heddwch ac mae gen i ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, Pam y gweledydd hwnnw?.