Pam Simona ac Angela?

Gweledigaethwyr Our Lady of Zaro

Mae'r apparitions Marian honedig yn Zaro di Ischia (ynys ger Napoli yn yr Eidal) wedi bod yn mynd rhagddo er 1994. Mae'r ddau weledydd cyfredol, Simona Patalano ac Angela Fabiani, yn derbyn negeseuon ar yr 8fed a'r 26ain o bob mis, a Don Ciro Vespoli, sydd yn darparu arweiniad ysbrydol iddynt, a oedd ef ei hun yn un o grŵp o weledydd yn ystod cam cychwynnol y apparitions, cyn iddo ddod yn offeiriad. (Don Ciro fyddai, tan yn ddiweddar o leiaf, yn darllen y negeseuon a ysgrifennwyd i lawr gan Simona ac Angela ar ôl iddynt ddod allan o'u ecstasïau tybiedig neu "orffwys yn yr Ysbryd—riposo nello Spirito").

Efallai nad yw’r negeseuon gan Our Lady of Zaro yn adnabyddus yn y byd Saesneg ei iaith, ond gellir cyflwyno achos dros eu trin o ddifrif ar sawl sail. Y cyntaf yw bod yr awdurdodau esgobaethol wrthi’n eu hastudio ac yn 2014 sefydlodd gomisiwn swyddogol a oedd â’r dasg, ymhlith pethau eraill, â chasglu tystiolaethau iachâd a ffrwythau eraill sy’n gysylltiedig â’r apparitions. Felly, mae'r gweledigaethwyr a'u apparitions yn destun craffu dwys, ac hyd y gwyddom, ni fu unrhyw honiadau o gamymddwyn. Mae Don Ciro, ei hun, wedi tynnu sylw na allai fod wedi cael ei ordeinio gan Msgr. Roedd Filippo Strofaldi, a oedd wedi bod yn dilyn y apparitions er 1999, wedi i'r dynodwr farnu'r apparitions naill ai'n ddiabetig neu'n ganlyniad salwch meddwl. Trydydd ffactor o blaid cymryd apparitions / negeseuon Zaro o ddifrif yw'r dystiolaeth glir bod gan y gweledigaethwyr ym 1995 yr hyn a ymddengys yn weledigaeth wybyddol (a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Cyfnod) dinistr 2001 y Twin Towers * yn Efrog Newydd. (Dyma a ddenodd sylw'r wasg genedlaethol i Zaro). O ran cynnwys sobreiddiol y negeseuon, ** mae cydgyfeiriant trawiadol rhyngddynt a ffynonellau difrifol eraill, heb unrhyw wallau diwinyddol.

 


Ffynonellau:

https://www.ildispariquotidiano.it/it/zaro-20-anni-di-apparizioni-fiaccolata-rosario-e-nuovo-messaggio/

Rhaglen ddogfen fideo (Eidaleg) gan gynnwys lluniau archifol 1995 o'r gweledydd (yn eu plith Ciro Vespoli):
https://www.youtube.com/watch?v=qkZ3LUxx-8E

Negeseuon gan Simona ac Angela

Simona - Iesu, y Duw yn gardotyn

Simona - Iesu, y Duw yn gardotyn

Mae'n aros amdanoch â llaw estynedig.
Darllenwch mwy
Angela - Arf Buddugoliaeth

Angela - Arf Buddugoliaeth

Peidiwch â gadael i chi'ch hun gael eich hudo gan ddrwg.
Darllenwch mwy
Angela - Codi Gyda Fi

Angela - Codi Gyda Fi

Peidiwch â cholli gobaith, hyd yn oed yn yr eiliadau tywyllaf.
Darllenwch mwy
Angela - Gweddïwch dros Fy Eglwys Anwylyd

Angela - Gweddïwch dros Fy Eglwys Anwylyd

Arhoswch gyda mi o dan y Groes.
Darllenwch mwy
Simona - Ymddiried yn Good Times a Bad

Simona - Ymddiried yn Good Times a Bad

Ni fydd yn oedi cyn dod.
Darllenwch mwy
Angela - Mae'r Treial Wedi Dod Nawr

Angela - Mae'r Treial Wedi Dod Nawr

Gweddïwch y Storm yn symud i ffwrdd oddi wrth eich teuluoedd ...
Darllenwch mwy
Simona - Yr Arf Cryf yn Erbyn Drygioni

Simona - Yr Arf Cryf yn Erbyn Drygioni

Gweddïwch, fy mhlant, gweddïwch.
Darllenwch mwy
Angela - Draig Fawr

Angela - Draig Fawr

Mae dynion yn ymddiried mwy mewn gwyddoniaeth na Duw.
Darllenwch mwy
Simona - Rhedeg ar ôl Proffwydi Ffug

Simona - Rhedeg ar ôl Proffwydi Ffug

Ceisio heddwch a chariad i lawr llwybrau anghywir.
Darllenwch mwy
Simona & Angela - Mae'r Eglwys yn Mwg Satan

Simona & Angela - Mae'r Eglwys yn Mwg Satan

Gweddïwch dros fy meibion ​​dewisol, y bydden nhw'n rhoi'r gorau i achosi sgandal.
Darllenwch mwy
Simona - Gwneud Lle i Dduw

Simona - Gwneud Lle i Dduw

Mae'r Arglwydd wedi paentio llwybr i chi.
Darllenwch mwy
Angela - Gwrandewch arnaf

Angela - Gwrandewch arnaf

Peidiwch â bod ofn y groes.
Darllenwch mwy
Simona - Gweddïwch dros Heddwch

Simona - Gweddïwch dros Heddwch

Mae gweddi yn arf pwerus yn erbyn drygioni.
Darllenwch mwy
Angela - Bydd Cariad Llawer Yn Tyfu'n Oer

Angela - Bydd Cariad Llawer Yn Tyfu'n Oer

Mae heddwch yn cael ei fygwth gan y pwerus.
Darllenwch mwy
Angela - Rydych chi'n parchu Dioddefwyr Drygioni

Angela - Rydych chi'n parchu Dioddefwyr Drygioni

... ac nid ydych yn ei gydnabod mwyach.
Darllenwch mwy
Angela - Os nad ydych yn Barod

Angela - Os nad ydych yn Barod

... ni fyddwch yn gallu goresgyn y treialon.
Darllenwch mwy
Simona - Agorwch Eich Calonnau os gwelwch yn dda

Simona - Agorwch Eich Calonnau os gwelwch yn dda

Gadewch Iesu i mewn i'ch bywyd.
Darllenwch mwy
Simona - Gweledigaeth o Sant Pedr

Simona - Gweledigaeth o Sant Pedr

... a gweddillion offeiriaid ffyddlon.
Darllenwch mwy
Angela - Mae cymaint yn Gadael yr Eglwys

Angela - Mae cymaint yn Gadael yr Eglwys

Ond rydw i'n agos atoch chi.
Darllenwch mwy
Angela - Gweddi Angen yr Eglwys

Angela - Gweddi Angen yr Eglwys

Gweddïwch fel na fyddai'r gwir ffydd yn cael ei cholli.
Darllenwch mwy
Simona - Amseroedd Caled Yn Aros amdanoch chi

Simona - Amseroedd Caled Yn Aros amdanoch chi

Gweddïwch dros fy meibion ​​a ffefrir, yr offeiriaid.
Darllenwch mwy
Simona - Cariad, Plant, Cariad

Simona - Cariad, Plant, Cariad

Chi sydd i benderfynu yn unig am eich bywyd.
Darllenwch mwy
Angela - Darllenwch Air Duw

Angela - Darllenwch Air Duw

Rhaid ei fod yn hysbys yn yr Ysgrythur.
Darllenwch mwy
Simona & Angela - Gweddïwch dros y Pab

Simona & Angela - Gweddïwch dros y Pab

Mae penderfyniadau bedd yn dibynnu arno.
Darllenwch mwy
Angela - Amseroedd Caled Yn Aros amdanoch chi

Angela - Amseroedd Caled Yn Aros amdanoch chi

Yr hyn sy'n fy nhristáu fwyaf yw nad ydych chi i gyd yn barod.
Darllenwch mwy
Simona ac Angela - Nawr yw'r Amser i Ddewis

Simona ac Angela - Nawr yw'r Amser i Ddewis

Naill ai rydych chi gyda Christ neu rydych chi yn ei erbyn.
Darllenwch mwy
Simona ac Angela - Bydd Dyddiau Tywyllwch

Simona ac Angela - Bydd Dyddiau Tywyllwch

Mae'r amseroedd yn fyr.
Darllenwch mwy
Angela - Nid oes mwy o amser

Angela - Nid oes mwy o amser

Gwrandewch arnaf a stopiwch boeni am bethau diangen.
Darllenwch mwy
Angela - Offeiriaid Syrthiol

Angela - Offeiriaid Syrthiol

Paid barnu; gweddïwch drostyn nhw.
Darllenwch mwy
Angela - Mae Angen Gweddi arnoch chi

Angela - Mae Angen Gweddi arnoch chi

Peidiwch â chredu y gallwch chi ddatrys eich problemau ar eich pen eich hun.
Darllenwch mwy
Simona - Rhowch Bopeth i Iesu

Simona - Rhowch Bopeth i Iesu

Ni fydd yn oedi cyn eich cysuro a'ch cofleidio.
Darllenwch mwy
Simona - Mam neu Trugaredd

Simona - Mam neu Trugaredd

Iesu'n aros gyda breichiau agored.
Darllenwch mwy
Angela - Gweddïwch dros y Ficer

Angela - Gweddïwch dros y Ficer

Rhaid i'r Eglwys wynebu treialon a gorthrymderau.
Darllenwch mwy
Angela - Mae Dynoliaeth yn Sychedig dros Gyfiawnder

Angela - Mae Dynoliaeth yn Sychedig dros Gyfiawnder

... ond yn gynyddol symud oddi wrth ras.
Darllenwch mwy
Simona - Gweddi Anghenion y Byd

Simona - Gweddi Anghenion y Byd

Dim ond gweddi all symud mynyddoedd.
Darllenwch mwy
Angela - Peidiwch â bod yn ofni

Angela - Peidiwch â bod yn ofni

Rwy'n enfold chi i gyd gyda fy mantell.
Darllenwch mwy
Simona - Rwy'n Dod i Gasglu Fy Myddin

Simona - Rwy'n Dod i Gasglu Fy Myddin

Byddwch yn barod, fy mhlant, yn ddiysgog ac yn gryf mewn ffydd.
Darllenwch mwy
Simona - Rwy'n Casglu Fy Myddin

Simona - Rwy'n Casglu Fy Myddin

Dim ond yr Arglwydd Risen Iesu fydd yn gallu rhoi’r nerth ichi ddechrau eto.
Darllenwch mwy
Simona - Byddwch mewn Gweddi Gyson, byddwch yn Fflamau Cariad

Simona - Byddwch mewn Gweddi Gyson, byddwch yn Fflamau Cariad

Mae fy mhlant, yn yr amseroedd caled hyn hyd yn oed yn fwy cyson mewn gweddi, yn fflamau cariad.
Darllenwch mwy
Simona - Amser i Benderfynu

Simona - Amser i Benderfynu

Our Lady of Zaro, yr Eidal i Simona, Chwefror 26ain, 2019: Fy mhlant, peidiwch â gadael i'ch hun gael eich twyllo gan y ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, Pam y gweledydd hwnnw?.