Pam Valeria Copponi?

Dechreuodd stori Valeria Copponi am dderbyn lleoliadau o’r nefoedd pan oedd yn Lourdes yn cyfeilio i’w gŵr milwrol ar bererindod. Yno clywodd lais a nododd fel ei angel gwarcheidiol, yn dweud wrthi am godi. Yna fe’i cyflwynodd i Our Lady, a ddywedodd, “Chi fydd fy nghalon” - term na ddeallodd ond flynyddoedd yn ddiweddarach pan ddefnyddiodd offeiriad ef yng nghyd-destun y grŵp gweddi a ddechreuodd yn ninas enedigol Rhufain, yr Eidal. Roedd y cyfarfodydd hyn, lle cyflwynodd Valeria ei negeseuon, yn cael eu cynnal gyntaf ddwywaith y mis ar ddydd Mercher, yna bob wythnos ar gais Iesu, y dywed ei bod yn dweud ei bod Gwelodd yn eglwys Sant'Ignazio mewn cysylltiad â chyfarfod â'r Jeswit Americanaidd, Fr. Robert Faricy. Mae galwad Valeria wedi cael ei gadarnhau gan iachâd goruwchnaturiol, gan gynnwys un o sglerosis ymledol, a oedd hefyd yn cynnwys y dŵr gwyrthiol yn Collevalenza, y 'Italian Lourdes' ac yn gartref i'r lleian Sbaenaidd, y Fam Speranza di Gesù (1893-1983), ar hyn o bryd ar gyfer beatification.

Roedd yn Fr. Gabriele Amorth a anogodd Valeria i wasgaru ei negeseuon y tu allan i'r ganolfan weddi. Mae agwedd y clerigwyr yn gymysg yn ôl pob tebyg: mae rhai offeiriaid yn amheus, tra bod eraill yn cymryd rhan lawn yn y cenacle.

Daeth yn dilyn yn dod o eiriau Valeria Copponi ei hun, fel y maent wedi'u nodi ar ei gwefan a'u cyfieithu o'r Eidaleg: http://gesu-maria.net/. Gellir gweld cyfieithiad Saesneg arall ar ei safle Saesneg yma: http://keepwatchwithme.org/?p=22

“Rwy’n offeryn y mae Iesu’n ei ddefnyddio i wneud inni flasu ei Air ar gyfer ein hoes ni. Er nad wyf yn deilwng o hyn, rwy'n derbyn gydag ofn a chyfrifoldeb mawr yr anrheg fawr hon, gan drosglwyddo fy hun yn llwyr i'w Ewyllys Ddwyfol. Gelwir y carism rhyfeddol hwn yn “leoliadau.” Mae hyn yn cynnwys geiriau mewnol sy'n dod, nid o'r meddwl ar ffurf meddyliau, ond o'r galon, fel petai llais yn eu "siarad" o'r tu mewn.

Pan ddechreuaf ysgrifennu (gadewch inni ddweud, dan arddywediad), nid wyf yn ymwybodol o synnwyr y cyfan. Dim ond ar y diwedd, wrth ailddarllen, yr wyf yn deall ystyr y geiriau “a orchmynnwyd” i mi fwy neu lai yn gyflym mewn iaith ddiwinyddol nad wyf yn ei deall. I ddechrau, y peth yr wyf i rhyfeddu y mwyaf oedd yr ysgrifen “lân” hon heb ddileu na chywiriadau, yn fwy perffaith ac yn fwy manwl gywir nag arddywediad cyffredin, heb unrhyw flinder ar fy rhan; daw'r cyfan allan yn llyfn. Ond rydyn ni’n gwybod bod yr Ysbryd yn chwythu ble a phryd y mae E’n ewyllysio, ac felly gyda gostyngeiddrwydd mawr ac yn cydnabod na allwn ni wneud dim hebddo, rydyn ni’n gwaredu ein hunain i wrando ar y Gair, Pwy yw’r Ffordd, y Gwirionedd, a’r Bywyd. ”

Negeseuon gan Valeria Copponi

Valeria - Does yna Ychydig o Amser ar ôl

Valeria - Does yna Ychydig o Amser ar ôl

Dim ond gyda mi ydych chi mewn diogelwch.
Darllenwch mwy
Valeria - Nid yw fy Dioddefaint wedi gorffen

Valeria - Nid yw fy Dioddefaint wedi gorffen

Nid ydych yn sylweddoli'r peryglon ...
Darllenwch mwy
Valeria - Ewch i mewn i'm Heglwys Gatholig

Valeria - Ewch i mewn i'm Heglwys Gatholig

Nid oes ond un Ffydd.
Darllenwch mwy
Valeria - Peidiwch byth ag Amau Fy Mhresenoldeb

Valeria - Peidiwch byth ag Amau Fy Mhresenoldeb

Ychydig yn hwy, bydd drwg yn gorffen.
Darllenwch mwy
Valeria - Dynwared y Teulu Sanctaidd

Valeria - Dynwared y Teulu Sanctaidd

Ymosodwyd arnom gan y pwerus hefyd.
Darllenwch mwy
Valeria - Gwneud Iawn am y Troseddau hyn

Valeria - Gwneud Iawn am y Troseddau hyn

Yn gyfnewid am hyn, bydd gennych drosiadau ymhlith y rhai sy'n annwyl i chi.
Darllenwch mwy
Valeria - Helpwch fi

Valeria - Helpwch fi

Nid yw'ch meddyliau bellach yn elwa o'r Goleuni.
Darllenwch mwy
Valeria - Mae'r Amseroedd yn Agos yn Gyflym

Valeria - Mae'r Amseroedd yn Agos yn Gyflym

Paratowch eich hunain.
Darllenwch mwy
Valeria - Mae'r Sarff Hynafol yn Defnyddio Anwiredd

Valeria - Mae'r Sarff Hynafol yn Defnyddio Anwiredd

Mewn temtasiwn trowch yn syth at weddi
Darllenwch mwy
Valeria - Codi Plant i Garu Iesu

Valeria - Codi Plant i Garu Iesu

Cyngor ymarferol gan Our Lady.
Darllenwch mwy
Valeria - Ymddiried yn Eich Hun i Mi.

Valeria - Ymddiried yn Eich Hun i Mi.

Peidiwch ag ymddiried mewn gwleidyddion na ffigurau llai.
Darllenwch mwy
Valeria - Fi yw Ef Pwy Yw!

Valeria - Fi yw Ef Pwy Yw!

Bydd eich Mam yn eich tywys at iachawdwriaeth.
Darllenwch mwy
Valeria - Rwyf am i chi fod yn llawen

Valeria - Rwyf am i chi fod yn llawen

Gwenwch, oherwydd eich iachawdwriaeth.
Darllenwch mwy
Valeria - Roeddech chi'n Newydd i'r Amseroedd hyn ddod

Valeria - Roeddech chi'n Newydd i'r Amseroedd hyn ddod

Byddwch yn bwyllog, gweddïwch, a molwch Dduw.
Darllenwch mwy
Valeria - Cyn Hir ...

Valeria - Cyn Hir ...

... byddwch chi'n profi'r llawenydd mwyaf.
Darllenwch mwy
Valeria - Gweddi a Dioddefaint

Valeria - Gweddi a Dioddefaint

Ni fydd yr hyn sydd o'r byd yn ddigonol i chi mwyach.
Darllenwch mwy
Valeria - Ymddiried yng Ngair Duw

Valeria - Ymddiried yng Ngair Duw

Bydded fy ngenedigaeth yn eich aileni.
Darllenwch mwy
Valeria - Rwy'n dioddef cymaint

Valeria - Rwy'n dioddef cymaint

Mae cyfiawnder yn camu ymlaen yn fawr.
Darllenwch mwy
Valeria - Mae amser yn pwyso

Valeria - Mae amser yn pwyso

... nawr eich bod wedi colli'ch rhyddid.
Darllenwch mwy
Valeria - Rydych chi'n cael eich Profi'n Difrifol

Valeria - Rydych chi'n cael eich Profi'n Difrifol

Rwy'n barod i'ch amddiffyn.
Darllenwch mwy
Valeria - Bydd Iesu'n Dychwelyd Cyn bo hir

Valeria - Bydd Iesu'n Dychwelyd Cyn bo hir

Ond yn gyntaf, bydd treialon yn ymddangos yn sydyn ...
Darllenwch mwy
Valeria - Ildio Heb Hesitation

Valeria - Ildio Heb Hesitation

Nid yw'r tywyllwch yn newid ffyrdd Duw.
Darllenwch mwy
Valeria - Dioddefaint yn Helpu i Fyfyrio

Valeria - Dioddefaint yn Helpu i Fyfyrio

Penderfynu gwneud daioni ac ennill.
Darllenwch mwy
Valeria - Mae'r Amser Wedi Dod

Valeria - Mae'r Amser Wedi Dod

Ni fydd unrhyw un yn gallu dweud: "Doeddwn i ddim yn gwybod".
Darllenwch mwy
Valeria - Dwi erioed wedi bod mor agos

Valeria - Dwi erioed wedi bod mor agos

Ymddiried ynoch eich hun i mi.
Darllenwch mwy
Valeria - Gweddi Yn Gwahaniaethu Fy Mhlant

Valeria - Gweddi Yn Gwahaniaethu Fy Mhlant

Adrodd y "Credo" â'ch calon.
Darllenwch mwy
Valeria - Edrych Ymlaen

Valeria - Edrych Ymlaen

Ni all unrhyw un gymryd bywyd tragwyddol oddi wrthych.
Darllenwch mwy
Valeria - Nid fi yw'r un sy'n cosbi

Valeria - Nid fi yw'r un sy'n cosbi

Rydych chi'n dod ag ef arnoch chi'ch hun.
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Cymerwch Fywyd o ddifrif

Valeria Copponi - Cymerwch Fywyd o ddifrif

Nid ydych bellach yn llwyddo i ddod o hyd i amser i Iesu.
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Nid yw eich Galwedigaethau oddi wrth Dduw

Valeria Copponi - Nid yw eich Galwedigaethau oddi wrth Dduw

Peidiwch â gwastraffu mwy o amser gyda newyddion negyddol.
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Dwi Wedi Dod i'ch Cysur

Valeria Copponi - Dwi Wedi Dod i'ch Cysur

Rwyf gyda chi, rwy'n eich caru chi ac ni fyddaf yn cefnu ar y plentyn mwyaf anufudd hyd yn oed.
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Dychwelwch adref

Valeria Copponi - Dychwelwch adref

Mae'r treialon i chi ar hyn o bryd yn rhybudd y bydd rhywbeth yn newid i bob un ohonoch. 
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Un yn unig yw'r Creawdwr

Valeria Copponi - Un yn unig yw'r Creawdwr

Ie, fy mhlant, “Maranatha.” Gweddïwch - gweddïwch - gweddïwch ac ni fydd fy Mab yn gwneud iddo'i hun aros yn llawer hirach.
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Bydd Eich Ffydd yn Eich Arbed

Valeria Copponi - Bydd Eich Ffydd yn Eich Arbed

Mae'r byd yn y foment hon mewn dryswch ...
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Rydych chi yn y Times

Valeria Copponi - Rydych chi yn y Times

Rydych chi yn yr “amseroedd” ...
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Rhaid i Farwolaeth beidio â Chynnal Ofn

Valeria Copponi - Rhaid i Farwolaeth beidio â Chynnal Ofn

Rhaid i farwolaeth beidio â chonsurio'r holl ofn hwn, oherwydd bod eich Duw wedi eich creu chi ar gyfer bywyd tragwyddol.
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Gwisgwch Eich Arfwisg

Valeria Copponi - Gwisgwch Eich Arfwisg

POSTED ONFEBRUARY 19, 2020 Mary, Mam Buddugoliaeth Heddwch fod gyda chi! Fi yw dy Fam, sy'n dod o'r nefoedd ...
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Credwch yng ngrym Gweddi

Valeria Copponi - Credwch yng ngrym Gweddi

Wedi'i bostio ar Chwefror 12, 2020, oddi wrth Eich Duw: Fy mhlant anwylaf, os ydych chi yma, mae hynny oherwydd fy mod i wedi ...
Darllenwch mwy
Mae fy Mam yn wylo amdanoch chi

Mae fy Mam yn wylo amdanoch chi

Cymaint yw'r arwyddion yr wyf yn eu hanfon atoch, ond nid gydag anrhegion na chalamities y mae llawer ohonoch eisiau eu deall.
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Defnyddiwch Fy Arf yn aml

Valeria Copponi - Defnyddiwch Fy Arf yn aml

Wedi'i bostio ar Ionawr 29, 2020, oMary, Hi Pwy Fydd Yn Ennill: Fy mhlant annwyl, deuaf â bendithion fy ...
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Dim ond Ef fydd yn Rhoi Cryfder i chi

Valeria Copponi - Dim ond Ef fydd yn Rhoi Cryfder i chi

Wedi'i bostio ar Ionawr 22, 2020, oddi wrth Iesu, Ef Pwy yw fy merch, ysgrifennwch: Myfi yw'r un a fydd yn dychwelyd ymhlith ...
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Mae Eisiau Iachau Ein Clwyfau

Valeria Copponi - Mae Eisiau Iachau Ein Clwyfau

Wedi'i bostio ar Ionawr 15, 2020, oddi wrth Iesu trugarog Yr wyf fi, blant annwyl, eich Iesu o drugaredd. Mae gennych chi gymaint ...
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Defaid Heb Fugail

Valeria Copponi - Defaid Heb Fugail

Wedi'i bostio ar Ionawr 8, 2020, oddi wrth Mary, Anfonwyd gan y Mab: Fy mhlant anwylaf, heddiw mae fy nghangen yn cael ei throi i mewn ...
Darllenwch mwy
Valeria Copponi - Ymddiriedwyd i Galon Ddwyfol Iesu

Valeria Copponi - Ymddiriedwyd i Galon Ddwyfol Iesu

Wedi'i bostio ar 2 Ionawr, 2020, gan Eich Mam Nefol: Fy mhlant mor annwyl, ymddiriedwch eich teuluoedd i'r galon ddwyfol ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, Pam y gweledydd hwnnw?.