Pam Gweledigaethwyr Our Lady of Medjugorje?

Medjugorje yw un o'r safleoedd apparition “gweithredol” yr ymwelwyd â hwy fwyaf yn y byd. Ym mis Mai 2017, daeth comisiwn a sefydlwyd gan y Pab Bened XVI ac a gadeiriwyd gan y Cardinal Camillo Ruini â'i ymchwiliad i'r apparitions i'r casgliad. wedi pleidleisio o blaid o gydnabod natur oruwchnaturiol y saith appariad cyntaf. Ym mis Rhagfyr y flwyddyn honno, cododd y Pab Frances foratoriwm ar bererindodau a drefnwyd gan esgobaeth, gan ddyrchafu Medjugorje i statws cysegr yn y bôn. Penodwyd llysgennad y Fatican Archesgob Henryk Hoser hefyd gan y pab i oruchwylio gofal pererinion yno, gan ddatgan ym mis Gorffennaf 2018 bod y pentref bach yn “ffynhonnell gras i’r byd i gyd.” Mewn sgwrs bersonol gyda’r Esgob Pavel Hnilica, nododd y Pab John Paul II, “Parhad yw Medjugorje, estyniad o Fatima.” Hyd yn hyn, mae'r apparitions a'r grasusau cysylltiedig wedi cynhyrchu dros bedwar cant o iachâd wedi'u dogfennu, cannoedd o alwedigaethau i'r offeiriadaeth, miloedd o weinidogaethau ledled y byd, ac addasiadau dirifedi a dramatig yn aml.

I gael trosolwg hanesyddol o ddirnadaeth yr Eglwys o Medjugorje, darllenwch Medjugorje… Yr hyn na allech chi ei wybodMae Mark Mallett hefyd wedi darparu atebion i 24 o wrthwynebiadau i'r apparitions. Darllenwch Medjugorje… Yr Ysmygu G.Unser 

I gael darlleniad ysbrydoledig o drawsnewidiadau anhygoel o ganlyniad i apparitions Medjugorje ac i ddarllen cyfrif o'r apparitions cyntaf un, gwelwch y gwerthwyr gorau, LLAWN O GRACE: Straeon Gwyrthiol am Iachau a Throsi trwy Ymyrraeth Mair ac O DDYNION A MARY: Sut Enillodd Chwe Dyn Brwydr Fwyaf Eu Bywydau.  

Negeseuon gan Weledigaethwyr Our Lady of Medjugorje

Medjugorje - Tystiwch yr Iesu sy'n Perygl

Medjugorje - Tystiwch yr Iesu sy'n Perygl

Peidiwch â chaniatáu i dreialon galedu'ch calon ac i weddi fod fel anialwch.
Darllenwch mwy
Pum Neges Medjugorje

Pum Neges Medjugorje

Mae negeseuon Medjugorje yn alwad i Drosi, trosi yn ôl i Dduw. Mae ein Harglwyddes yn rhoi pum carreg i ni neu ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, fideos, Pam y gweledydd hwnnw?.