Christmas koob hmoov los ntawm Countdown

 

Peb tus Vajtswv txo hwjchim npaum li cas, tus uas los ua ib tug menyuam zoo li peb.

Peb tus Vajtswv txo hwj chim npaum li cas, tus uas coj lub cev nqaij daim tawv ntawm cov txiv neej. 

Peb tus Vajtswv txo hwjchim npaum li cas, uas tau tso rau hauv ib tug tsiaj lub tais zaub mov.

Peb tus Vajtswv txo hwjchim npaum li cas, tus neeg raug ntsia saum ntoo khaub lig. 

Thiab peb tus Vajtswv txo hwj chim npaum li cas, uas tseem nrog peb nyob hauv Phau Ntawv Qhia Txojsia

tus neeg raug txim nyob ib leeg tos peb mus ntsib thiab peb txoj kev hlub. 

 

Ua tsaug rau peb tus Huab Tais Tswv Ntuj,

uas tseem hais lus rau peb, txo hwj chim, dhau ntawm nws cov tub qhe thoob plaws ntiaj teb,

peb thov kom nej txhua tus tau koob hmoov Christmas tshaj plaws.

 

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Los ntawm Peb Cov Neeg Koom Tes, lus.