Hnub Tim 15: Hnub Peetekos Tshiab

Koj tau ua nws! Qhov kawg ntawm peb txoj kev tawm tsam — tiam sis tsis yog qhov kawg ntawm Vajtswv lub txiaj ntsim, thiab yeej tsis kawg ntawm Nws txoj kev hlub. Qhov tseeb, niaj hnub no tshwj xeeb heev vim tus Tswv muaj ib tug tshiab tawm ntawm tus Vaj Ntsuj Plig muab rau koj…

Nyeem Hnub 15 ntawm peb txoj kev tawm tsam: Ib tug Tshiab Peev Xwm at Nim No Lo Lus.

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv zoo, lus, Nim No Lo Lus.