Marija – Dab Ntxwg Nyoog lub hwj chim tau mus xyuas lub ntiaj teb

Peb Poj Niam rau Marija, ib qho ntawm Medjugorje Cov Kev Pom Kev Lub Ob Hlis 25, 2022:

Nyob zoo cov me nyuam! Kuv nrog koj thiab peb thov Vajtswv ua ke. Pab kuv nrog kev thov Vajtswv, me nyuam yaus, kom Dab Ntxwg Nyoog yeej tsis kov yeej. Nws lub hwj chim ntawm kev tuag, kev ntxub ntxaug, thiab kev ntshai tau tuaj xyuas lub ntiaj teb. Yog li ntawd, cov me nyuam yaus, rov qab los cuag Vajtswv thiab thov Vajtswv, yoo mov thiab zam txim rau txhua tus uas raug kev txom nyem, txom nyem, thiab tsis muaj suab nyob hauv lub ntiaj teb no uas tsis muaj Vajtswv. Me nyuam yaus, yog tias koj tsis rov qab los cuag Vajtswv thiab Nws cov lus txib, koj yuav tsis muaj lub neej yav tom ntej. Vim li ntawd nws thiaj txib kuv los coj koj mus. Ua tsaug rau koj tau teb rau kuv hu.
Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Medjugorje, lus.