Marija - Lub Neej Yav Tom Ntej yog ntawm Txoj Kev Hla

Peb Poj Niam rau Marija, ib qho ntawm Medjugorje Cov Kev Pom Kev Lub Ib Hlis 25, 2023:

Nyob zoo cov me nyuam! Thov nrog kuv nyob kaj siab lug, vim Dab Ntxwg Nyoog xav ua tsov rog thiab kev ntxub ntxaug hauv siab thiab tib neeg. Yog li ntawd, thov Vajtswv thiab txi koj lub hnub los ntawm kev yoo mov thiab kev nplua nuj, xwv kom Vajtswv yuav muab kev thaj yeeb rau koj. Lub neej yav tom ntej nyob ntawm txoj kev sib tshuam vim neeg niaj hnub tsis xav tau Vajtswv. Yog li ntawd, noob neej thiaj mus rau kev puas tsuaj. Koj, cov menyuam yaus, yog kuv txoj kev cia siab. Thov Vajtswv nrog kuv, kom qhov kuv tau pib hauv Fatima thiab ntawm no yuav raug pom. Thov Vajtswv, thiab ua tim khawv txog kev thaj yeeb nyab xeeb hauv koj ib puag ncig, thiab ua neeg nyob kaj siab lug. Ua tsaug rau koj tau teb rau kuv hu.

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Medjugorje, lus.