Marija – Ntau Lub Siab raug kaw

Peb Poj Niam rau Marija, ib qho ntawm Medjugorje Cov Kev Pom Kev Lub Kaum Ob Hlis 25, 2022:

Nyob zoo cov me nyuam! Hnub no kuv nqa kuv Leej Tub Yexus los rau koj, xwv kom koj yuav ua tau Nws txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xav txog qhov tseeb thiab kev xyiv fab ntawm Ntuj Ceeb Tsheej. Thov Vajtswv, cov me nyuam yaus, kom qhib siab txais kev thaj yeeb vim ntau lub siab raug kaw rau qhov kev hu ntawm qhov kaj, uas hloov lub siab. Kuv nrog nraim nej thiab thov kom nej qhib nej tus kheej kom tau txais Huab Tais txoj kev kaj siab, tus uas ua rau nej lub siab sov so thiab foom koob hmoov rau nej. Ua tsaug rau koj tau teb rau kuv hu.

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Medjugorje, lus.