Edson Glauber - Tsis txhob ntshai Kev tsim txom

Peb Tus Poj Niam Mus Edson Glauber: XNUMX Lab tus kiv cua tos koj rau Webtalk! thaum lub Rau Hli 1, 2020:

Kev thaj yeeb rau koj lub siab!

Kuv tus tub, tus ntoo khaub lig yuav hnyav rau ntau tus, tab sis qhia kuv cov menyuam kom tsis txhob ntshai ntawm kev sim siab lossis kev tsim txom uas yuav los, vim Vajtswv yuav tsis tso lawv tseg ib zaug li. Nws ib txwm nrog txhua tus neeg uas mloog nws thiab tus uas tawm tsam kev phem tawm los ntawm kev hlub rau Nws Lub Npe Dawb Huv. Vajtswv yuav ua yam uas koj tsis tuaj yeem ua tau, thiab thaum lawv xav tawm tsam thiab tawm tsam koj, Vajtswv yuav tiv thaiv koj thiab hais lus rau koj rau cov txiv neej muaj lub siab tawv thiab lub siab dig muag. Nco ntsoov cia siab rau tus Tswv tej kev ua, thiab nws txoj koob hmoov thiab kev pov hwm yeej ib txwm los rau koj thiab koj tsev neeg.

Kuv foom koob hmoov rau koj!

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Edson thiab Maria, lus, Kev Tiv Thaiv Sab Ntsuj Plig.