Eduardo - Rov Nrog Nrog Koj Zej Zog

Peb tus Poj Niam Rosa Mystica, Poj huab tais ntawm Kev Thaj Yeeb rau Eduardo Ferreira Lub Ib Hlis 12, 2021:

Tus tub zoo, kev thaj yeeb. Kuv caw koj thov Vajtswv Rosary tsis yog rau cov yim neeg, tab sis rau txhua tus neeg. Thov Vajtswv, thov Vajtswv rau cov neeg uas tsim txom koj. Mus thiab rov sib tham nrog koj cov neeg nyob ze. Zam txim. Koj paub tias kuv zam txim tau yooj yim. Thov rau cov uas tawm tsam lub Koom Txoos ntawm kuv Leej Tub Yes Xus. Kuv caw koj thov Vajtswv thiab ntsiag to. Kev phem tau nkag mus rau ntau lub siab. Kev mob thiab kev zam txim pub rau dab ntxwg nyoog kom nws nkag rau koj lub siab. Lees paub ntau. Kuv hlub koj. Kuv foom koob hmoov rau koj los ntawm Leej Txiv, Leej Tub thiab Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv lub npe.

 
Cov uas tau nyob kaj siab lug, rau qhov lawv yuav raug hu ua Vajtswv cov tub.
(Mathais 5: 9)
Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Eduardo Ferreira: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?, Marco Ferrari, lus.