Gisella - Thov Vajtswv rau Pope

Peb Tus Poj Niam Mus Gisella Cardia Lub Tsib Hlis 21, 2022:

Nyob zoo Kuv cov me nyuam, ua tsaug rau koj tau teb kuv txoj kev hu hauv koj lub siab. Cov me nyuam, txawm tias thaum koj xav tias koj nyob ib leeg, kuv, koj niam nyob ntawm no. Cov menyuam yaus, kev ua tsov ua rog thiab kev tshaib kev nqhis yuav muaj zog zuj zus tuaj, tab sis kev ntseeg Vajtswv yuav tiv thaiv koj; txhob ntshai. Lub sijhawm no, sib sau ua ke thiab tsis txhob ua rau muaj kev sib cav. Cov me nyuam, thov Vajtswv rau cov npis sov uas siab phem thiab tsis ncaj ncees, thov Vajtswv rau lub Koom Txoos, uas yog los ntshav, ib yam li kuv Leej Tub. Thov Vajtswv rau Pope. Tam sim no kuv tso koj nrog kuv niam txoj koob hmoov los ntawm Leej Txiv, Leej Tub thiab Vaj Ntsuj Plig lub npe. Amen.
Muab tso rau hauv Gisella Cardia, lus.