Gisella - Tsis ntev, Schism Yuav Cog Rome

Peb Tus Poj Niam Mus Gisella Cardia lub Yim Hli 23, 2022:

Nyob zoo cov me nyuam, ua tsaug rau koj tau teb kuv txoj kev hu hauv koj lub siab. Kuv cov me nyuam, thov Vajtswv, thov Vajtswv ntau, vim lub ntiaj teb muaj kev phom sij loj, tib neeg muaj kev phom sij loj, txawm tias lub Koom Txoos kaw qhov rooj. Kuv cov me nyuam, tsis ntev no ib tug schism yuav co lub Koom Txoos Rome, shrouded nyob rau hauv qhov tsaus ntuj. Kuv cov me nyuam, nco ntsoov tias kuv nyob ntawm no txhua hnub nrog kuv Yexus; tsis txhob ntshai, vim koj yeej yuav muaj kev nplij siab thaum koj hu peb lub npe. Kuv cov me nyuam, thov Vajtswv tshwj xeeb rau Fabkis, vim nws tau poob txoj kev ntseeg; cov cim uas xa los saum ntuj los yuav muaj zog heev thiab pom tseeb. Tam sim no kuv foom koob hmoov rau koj los ntawm Leej Txiv, Leej Tub thiab tus Vaj Ntsuj Plig lub npe. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Gisella Cardia, lus.