Gisella - Ua Kev Cai. . .

Peb Tus Poj Niam Mus Gisella Cardia lub Tsib Hlis 13, 2022:

Kuv cov me nyuam, ua tsaug rau koj nyob ntawm no thov Vajtswv. Cov me nyuam, thiab hnub no kuv ua tsaug rau koj teb rau kuv hu. Kuv lub siab nyuaj siab rau txhua yam uas yuav tshwm sim. Kuv pom ntau lub siab kaw, ntau tus me nyuam tau ploj thiab tsis mloog kuv txoj kev hlub. Kuv cov me nyuam, kuv thov kom nej ua tim khawv ua siab loj; tsis muaj sij hawm ntxiv lawm – mloog koj niam cov lus, npaj cov dej, zaub mov thiab tshuaj, txhua yam yog yuav kawg.[1]Lwm txoj kev txhais lus ntawm tutto sta per finire: "txhua yam tab tom yuav tag." Cov me nyuam, thov koj pab kuv. Nim no kuv foom koob hmoov rau nej los ntawm Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe. Amen.

Tshooj ntawv

Tshooj ntawv

1 Lwm txoj kev txhais lus ntawm tutto sta per finire: "txhua yam tab tom yuav tag."
Muab tso rau hauv Gisella Cardia, lus, Kev Tiv Thaiv Lub Cev thiab Kev Npaj.