Medjugorje - Dabntxwnyoog Yog Soob Lwj Sau Se

Peb Poj Niam rau Marija, ib qho ntawm Medjugorje Cov Kev Pom Kev , thaum Lub Xya Hli 25, 2020:

Nyob zoo cov menyuam! Lub sijhawm peaceless no uas dab ntxwg nyoog tau sau neeg los cuag lawv rau ntawm nws tus kheej, kuv hu koj kom thov Vajtswv tsis tseg, yog li ntawm kev thov Vajtswv koj pom tus Vajtswv ntawm kev hlub thiab kev cia siab. Cov menyuam me, cia li nqa lub Cim Ntoo mus rau hauv nej txhais tes. Tej zaum nws yog qhov txhawb rau koj kom muaj kev hlub ib txwm yeej, hauv txoj kev tshwj xeeb tam sim no thaum tus ntoo khaub lig thiab txoj kev ntseeg raug tsis lees paub. Koj yuav xav txog thiab ua piv txwv nrog koj lub neej tias kev ntseeg thiab kev cia siab tseem muaj nyob thiab muaj lub ntiaj teb tshiab ntawm kev thaj yeeb nyab xeeb. Kuv nrog koj thiab thov Vajtswv pab koj uantej kuv tus Tub Tswv Yexus. Ua tsaug rau koj tau teb kuv hu.

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Medjugorje, lus.