Medjugorje - Kuv Pom Tias Koj Poob

Peb Pojniam, Poj huab tais ntawm sib haum xeeb rau Marija, ib tug ntawm Medjugorje Cov Kev Pom Kev lub Plaub Hlis 25, 2022:

Nyob zoo cov me nyuam! Kuv ntsia koj thiab pom tias koj ploj lawm. Yog vim li ntawd kuv thiaj hu nej sawv daws: rov los cuag Vajtswv, rov qab los thov Vajtswv—thiab Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv yuav ua rau nej puv npo nrog Nws txoj kev hlub uas muab kev xyiv fab rau lub siab. Kev cia siab yuav loj hlob tuaj rau hauv koj, thiab rau yav tom ntej zoo dua, thiab koj yuav zoo siab ua tim khawv txog Vajtswv txoj kev hlub tshua nyob hauv koj thiab ib puag ncig koj. Ua tsaug rau koj tau teb rau kuv hu.

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Medjugorje, lus.