Medjugorje - Dab Ntxwg Nyoog kav lawm tab sis Vajtswv Mloog Zoo

Peb tus pojniam hais rau Medjugorje kho qhov muag Marija Pavlovic, Peb Hlis 25, 2020:

Nyob zoo cov menyuam! Kuv nrog nej nyob xyoo no kom coj nej tau txais txoj kev cawm seej. Rov qab mus rau kuv tus Tub; rov qab los thov Vajtswv thiab yoo mov. Cov menyuam yaus, cia Vajtswv ua tus hais ntawm nej lub siab, rau qhov Xatas yog tus kav lawm thiab xav rhuav nej lub neej thiab lub ntiajteb uas nej taug. Ua siab loj thiab txiav txim siab rau kev dawb huv. Koj yuav pom kev hloov pauv los ntawm koj lub siab thiab tsev neeg; kev thov Vajtswv yuav hnov; Vajtswv yuav hnov ​​koj lub suab quaj thiab muab kev thaj yeeb rau koj. Kuv nrog koj nyob thiab foom koob hmoov rau koj txhua tus nrog kuv niam txoj koob hmoov. Ua tsaug rau koj tau teb kuv hu.

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Medjugorje, lus.