Medjugorje - Ua tus tsim kev thaj yeeb

Peb Pojniam, Poj huab tais ntawm sib haum xeeb rau Marija, ib tug ntawm Medjugorje Cov Kev Pom Kev lub Tsib Hlis 25, 2022:

Nyob zoo cov me nyuam! Kuv ntsia ntsoov nej thiab ua Vajtswv tsaug rau nej txhua tus, rau qhov Nws tso cai rau kuv nrog nej nyob los txhawb nej kom dawb huv. Me nyuam yaus, kev thaj yeeb nyab xeeb raug cuam tshuam thiab Dab Ntxwg Nyoog xav kom tsis muaj kev thaj yeeb. Yog li ntawd, thov kom koj txoj kev thov Vajtswv muaj zog dua kom txhua tus ntsuj plig tsis huv ntawm kev sib faib thiab kev ua tsov rog yuav nyob twj ywm. Ua tus tsim kev thaj yeeb nyab xeeb thiab muaj kev xyiv fab ntawm tus Sawv Rov Los nyob hauv koj thiab nyob ib puag ncig koj rau qhov zoo los yeej hauv txhua tus txiv neej. Ua tsaug rau koj tau teb rau kuv hu.

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Medjugorje, lus.