Surrender Txhua yam

NO thaum sawv ntxov, ua ntej sawv ntawm txaj, tus Tswv muab lub Novena ntawm Tso Tseg ntawm kuv lub siab dua. Koj puas paub tias Yexus hais tias, "Tsis muaj novena zoo dua qhov no"?  Kuv ntseeg nws. Los ntawm kev thov Vajtswv tshwj xeeb no, tus Tswv tau coj kev kho mob ntau heev hauv kuv txoj kev sib yuav thiab kuv lub neej, thiab ua li ntawd txuas ntxiv mus. Nov yog qee qhov kev txhawb zog rau koj hnub no…

Mus nyeem ntawv Surrender Txhua yam los ntawm at Nim No Lo Lus

Muab tso rau hauv Los ntawm Peb Cov Neeg Koom Tes, lus.