Lub Hwj Chim Hu Rau Kev Hloov Siab

Dr. Ralph Martin, ib tug xibhwb uas hwm txoj kev ntseeg Catholic thiab suav hais tias los ntawm ntau tus los ua ib tug yaj saub nyob rau hauv qhov tseeb ntawm lo lus, tau hais ib lo lus muaj zog thiab ceeb toom rau lub Koom Txoos dua. coj cov Vaj Lug Kub Npaiv Npaum tiag tiag. Saib "Ua neej li Catholics hauv Lub Sijhawm Sib Tw". Pib saib ntawm 47:05 rau hauv video:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv lus, Lwm Tiam Lwm Tus, Vajluskub.