Lub zog Pains

Ob peb mystics tau hais txog lub sijhawm ntawm kev txom nyem uas tab tom tuaj thoob lub ntiaj teb. Coob leej tau muab nws piv rau cua daj cua dub zoo li nag xob nag cua. 

Muab tso rau hauv.