Cov Timkhawv Hauv Hmo Ntuj Ntawm Peb Txoj Kev Ntseeg

Peb tau pib tsis tshua muaj qhov kev sim siab ntawm Cua daj cua dub no tiag tiag uas yuav "tso kev ntseeg ntawm ntau tus." Peb yuav tsum thov tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv kom pab peb “muag” rau Yexus, tsa peb lub qhov muag saum lub cev nqaij daim tawv no thiab dhau mus rau lub Nceeg Vaj Saum Ntuj Ceeb Tsheej. Peb yuav tsum ceev nrooj co peb tus kheej los ntawm apathy thiab cowardice thiab awaken los ntawm kev pw tsaug zog ntawm kev nplij siab thiab materialism. Peb yuav tsum rov qab mus rau Kev lees txim, coj kev yoo mov thiab thov Vajtswv txhua hnub. Peb yuav tsum tau coj peb lub neej sab ntsuj plig tiag tiag...vim qhov kub hnyiab yuav raug nto qaub ncaug.

nyeem Cov Timkhawv Hauv Hmo Ntuj Ntawm Peb Txoj Kev Ntseeg los ntawm Mark Mallett nyob Nim No Lo Lus.

 

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Los ntawm Peb Cov Neeg Koom Tes, lus, Nim No Lo Lus.