Fr. Michel Rodrigue cov ntaub ntawv…

Nyem no rau ib qho off-site YouTube playlist ntawm Fr. Michel Rodrigue cov yeeb yaj kiab tawm ntawm 2019.

Nyem no rau nplooj ntawv sab nraud ntawm Fr. Michel tham los ntawm 2019, thiab ntau dua. . . 

 

Print Friendly, PDF & Email