Gisella – Mir koji vam treba

Gospe do Gisella Cardia 13. studenog 2021 .:

Draga djeco, hvala vam što ste se u svojim srcima odazvali mom pozivu. Djeco moja, danas sam ovdje kao Majka žalosti: gledam u vaša srca i ne vidim mir koji će vam trebati da se suočite s mračnim vremenima. Draga djeco, koliko pakosti još ima u svijetu, progona i osuda vaše braće i sestara. Zapamtite da je samo Bog sudac, a ne vi: povjerite sve svoje patnje Njemu. Djeco moja, vidim mnogo ljudi koji puno mole, ali bez srca i bez ljubavi. To nisu molitve, nego samo beskorisne riječi: u njih uložite svu svoju ljubav i s očima i rukama podignutim prema nebu, obratite se Isusu Kristu, jedinom i pravom Spasitelju. Ljubljena djeco, molite za Crkvu, molite za Ameriku gdje je sve spremno za rat. Molite se za Rusiju, koja kao da želi mir, ali koja je već spremna za sukob. Činite pokoru, djeco moja. Sada vas blagoslivljam u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.

Objavljeno u Gisella Cardia, Poruke.