Gisella - Crkve će biti uništene

Gospe do Gisella Cardia 28. kolovoza 2021 .:

Moja djeca voljena do neba, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu u vašim srcima. Djeco moja, osjećam vaš strah i vašu patnju, no nije li sve već bilo predviđeno u Svetom pismu? Djeco moja, Isus vas je dugo pripremao, ali vi koji niste bili postojani u vjeri sada se bojite. Uvijek zapamtite da sam vas zvao jedan po jedan i pripremam svoj narod kako bi mnoga moja djeca formirala obitelji s majkama, očevima i braćom. Progon će biti velik, osobito kad crkve unište strašni ljudi, [1]Talijanski: esseri immondi ali budite jedinstveni, jer ću vas ja zaštititi. Grijeh je sada velik - toliko velik da vas jedino molitva i povjerenje mogu spasiti. Sada vas ostavljam sa svojim majčinskim blagoslovom, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, amen.
 

fusnote

fusnote

1 Talijanski: esseri immondi
Objavljeno u Gisella Cardia, Poruke.