Gisella Cardia - Božja pravda će uskoro krenuti u napad

Gospe do Gisella Cardia Rujna 22, 2020:

Draga djeco, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu u vašim srcima. Djeco moja, vidim da se mnoga moja djeca ne mole već su uhvaćena u stvari svijeta; još nisu shvatili da je zajednička molitva najveća sila protiv zla. Moja djeca, Rim i njegova Crkva trpit će svoju najveću bol jer nisu poštovali moje želje. Molite se da se patnja smanji, jer je svjetlost u njihovim srcima sada ugašena. Draga moja voljena djeco, mrak i tama spuštaju se na svijet; Molim vas da mi pomognete čak i ako se sve mora ispuniti - Božja pravda će se dogoditi. Još jednom vas molim u suzama: molite, molite, molite jako, jer za one koji ne vjeruju, patnja će biti grozna. Ljubite Boga, kleknite pred Njega koji vas gleda krvavog srca. Zabrinut sam za svećenike koji su odabrali sotonu i poganstvo: molim vas da ne prihvaćate ništa što nije Bog, Jedan i Tri. Sad vas prepuštam svojim Majčinskim blagoslovom, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, Amen.
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno u Gisella Cardia, Poruke.