Gisella Cardia - Danas Crkva živi svoju muku

Gospe do Gisella Cardia 23. lipnja 2020 .:
 
Djeco moja, hvala vam što ste se okupili u molitvi i što ste preslušali moj poziv u vašim srcima. Djeco moja, danas dolazim kao Majka žalosti za svoju Crkvu, jer ona [Crkva] živi svoju Muku, i baš kao i moj Sin Isus, ona je ostala sama i bičevana. Moj mali ostatak bit će progonjen; Plačem nad mladima koji su daleko od Boga, plačem nad uništenim porodicama, plačem nad nekrštenom djecom i onima koji odrastaju u krilu zla, plačem nad Pastirima koji su svoje stado ostavili sami, plakati nad čovječanstvom koje ide prema samouništenju. Molim vas, djeco moja, molite i utešite moje bezgrešno srce i Sveto srce moga Sina, promijenite svoje načine; ako želite spas, sve povjerite Bogu. Sada te prepuštam svojim svetim blagoslovom, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Amen.
Objavljeno u Gisella Cardia, Poruke.