Gisella - novo doba, nova zemlja

Naš Gospodin Gisella Cardia 20. veljače 2021 .: 

Djeco moja, kako patim; Ja sam među vama, plačem zbog svih patnji koje mi nanose. Voljena djeco, kako patim! Što mi Moja Crkva čini? Već sam ovdje i čovječanstvo još uvijek ne vjeruje, ne razumije koliko boli osjećam i koliko boli za Moju Crkvu. Okrenula mi je leđa, ali ipak sam je sagradio zajedno s Peterom. Ona je Moja Crkva: Neću dopustiti da je vrag zaposjedne, ali ona će se preporoditi u Slavi.
 
Djeco moja, obratite pažnju na lažne doktrine: ne upadajte u ovu zamku. Moji favorizirani (svećenici) bit će pozvani da odgovaraju za ono što rade! Molite za istinske svećenike, one Isusa Krista, jer su progoni u tijeku. Pjevajte hvalospjeve Gospodinu, Bogu svom, jadikujte nad svime što će se dogoditi i kličite da sam ovdje. Djeco moja, obratite se sada; moli, moli, moli puno - vremena koja će doći bit će za pročišćenje zemlje; ništa od onoga što znate neće ostati na ovoj zemlji ... a opet i dalje razmišljate o zemaljskim stvarima. Priznajte i pripremite se, jer vrijeme istječe. Budite spremni u molitvi, budite u Mojoj Milosti. 
 
Kćeri moja, nosi radosno moju patnju: ovo će biti poseban Uskrs. Vidi, kćeri moja, vidi ovu Predragocjenu Krv: ona je za sve, čak i za Moju nezahvalnu djecu i za grešnike koji ne razumiju. Moja kćeri, koliko ti [jednina] će patiti ovog Uskrsa, koliko patnje za sve grešnike - pomozi mi, ljubavi moja, pomozi mi, učini to s radošću za svog Gospodara. Ovdje sam da vas pročistim [plural]. Sada će Duh Sveti sići na vas, želim vas sve pročistiti; [neka vas] nađu pripremljenim, jer [u suprotnom] nećete uspjeti podnijeti ono što vas čeka. Zašto ustraješ sa svjetovnim stvarima? Oprosti, ljubavi, imaj dobročinstva, ne budi ravnodušan. Moj Duh je među vama i ostat će s vama. 
 
Djeco moja, ostanite zajedno više nego prije: pomažite jedni drugima jer će uskoro sve biti izgubljeno. Vatra i voda su u pripremi, ali odnijet će vas Moji anđeli i odvesti na sigurno mjesto sve dok se [nešto] poput raja ponovno ne uskrsne - u novoj eri, s novom zemljom i novim nebesima.(1) Slijedite Me i Moje korake: Ja sam istina, put i život. Blagoslovljen je ovaj dom, u kojem će moji anđeli boraviti da vas štite. Djeco moja, ne bojte se ničega: obilježio sam vas jednog po jednog - kao što je Sotona obilježio svoje vjernike. Djeco, koliko ste mi duša prikupili, koliko duša! Sad ću proći među vama jedan po jedan da vas blagoslovim: kleknite i sagnite glave: Neka vam je život vječni, u ime Oca, u Moje ime i Duha Svetoga, Amen.
 
Dragi moj Isuse ...
 

Shvatite Eru mira bolje prema Svetoj tradiciji:

O nadolazećoj djelomičnoj obnovi stvaranja: Stvaranje preporođeno
O razumijevanju doba mira prema ranim crkvenim ocima: Preispitivanje Krajnjih vremena
Ispiši Prijateljski, PDF i E-mail

 

 

fusnote

  1. usp Stvaranje preporođeno[]
Objavljeno u Gisella Cardia, Poruke.