Gisella – Molite za Crkvu

Gospe do Gisella Cardia 30. listopada 2021 .:

Djeco moja, hvala vam što ste se u svojim srcima odazvali mom pozivu. Draga djeco, ne bojte se onoga što dolazi: vidjet ćete stvari koje dosad niste vidjeli, ali ako ste u Kristu, zlo vas neće dotaknuti. Djeco moja, slijedite moj savjet — molite za Crkvu i za posvećene; Gledam ih i vidim s kakvom ravnodušnošću mijenjaju istinu Riječi Božje. Budite skrivena zrna i izraste u velike plodove; idite sa snagom i sjedinite se u Božjoj ljubavi, slijedeći istinsko Učiteljstvo vjere. Sada vas ostavljam sa svojim majčinskim blagoslovom u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.
Objavljeno u Gisella Cardia, Poruke.