Gisella – Poštuj proroke

Gospe do Gisella Cardia 25. lipnja 2022 .:

Djeco moja, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu u svojim srcima. Ljubljena djeco, u ovim posebnim vremenima, nikada ne napuštajte molitvu i budite svjesni milosti koje silaze na vas, uvijek zahvaljujući. Djeco moja, miljeni ste u mojim očima i pred Ocem našim. To je razlog ukazanja diljem svijeta, kako biste bili upozoreni na opasnosti koje vam prijete ako napustite Boga. Djeco, zahvaljujte i imajte poštovanje prema prorocima koji su pozvani na poslanje: oni vode Crkvu, znači sve vas. Crkvu ne čine samo hramovi: sam Isus je ponekad rušio zidove. Djeco moja, ovo su također vremena milosti i vidjet ćete kako silaze mnoge milosti; poslužit će da otvore oči onima koji ne vjeruju da je nebo sjedinjeno sa zemljom i da je Isus blizu svakoga od vas. Molite za Španjolsku. Sada vas blagoslivljam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Objavljeno u Gisella Cardia, Poruke.