Zašto vidioci Gospe Međugorje?

Međugorje je jedno od najposjećenijih "aktivnih" mjesta ukazanja na svijetu. U svibnju 2017. godine komisija koju je osnovao papa Benedikt XVI., A kojom je predsjedao kardinal Camillo Ruini, završila je istragu ukazanja. Povjerenstvo je nadmoćno glasalo za priznavanje natprirodne naravi prvih sedam ukazanja. U prosincu te godine papa Frances ukinuo je moratorij na dijecezanske [...]

opširnije