Մարտին - Աղոթեք քահանաների համար

Մեր տիկինը Մարտին Գավենդա Dechtice, Սլովակիա, 15 մարտի, 2022 թ.

Իմ սիրելի երեխաներ! Տեսեք, թե ինչպես են իմ Որդու սուրբ սիրտը և իմ մայրական սիրտը փաթաթված ամբողջ աշխարհի մեղքերի փշերով: Կարեկցիր նրանց [Հիսուսի և Մարիամի սրտերին] և ապաշխարիր: Բարեխոսե՛ք նրանց հետ, հատկապես այն վերքերի համար, որոնք հասցվել են հովիվների կողմից, ովքեր դավաճանել են մեր Ամենասուրբ Սրտերը, և աղոթե՛ք ճշմարիտ Հավատքին հավատարիմ քահանաների համար, ովքեր նվաստացած, ճնշված և հալածված են: Ես ձեզ խորասուզում եմ Հիսուսի Սրտի և իմ Սրտի սիրո մեջ:

Ավելացնել Մարտին Գավենդա, Հաղորդագրություններ.