Կնիքների բացում

Այս կայքի առանձնահատկություններից մեկը ա Խրոնոլոգիա հիմնվելով Հայտնության գրքում Սուրբ Հովհաննեսի ժամանակագրության ուղղակի ընթերցման և վաղ եկեղեցու հայրերի հետագա ուսմունքի վրա: Բայց հենց այդպես ինչպես բոլոր տարբեր տարրերը միշտ էլ եղել են շահարկումների առարկա: 

Մի քանի տեսանողներ, ինչպես նաև պապեր ենթադրել են, որ մենք իրական ժամանակում ապրում ենք Apocalypse- ի էջերը: Անցյալ տարվա հետադարձ հայացք նետելիս և դեպի ուր է շարժվում աշխարհը, տեսնո՞ւմ ենք, որ կատարվում են Հայտնության «կնիքները», որի մասին խոսվում է Վեցերորդ գլխում: 

կարդալ Կնիքների բացում հեղինակ ՝ Mark Mallett, at Այժմ Խոսքը

Ավելացնել Մեր ներդրումներից, Հաղորդագրություններ, Հայտնության գրքի յոթ կնիք.