Pedro Regis - nedelsdami grįžkite!

Dievo Motinos taikos karalienė Pedro Regis on Rugsėjis 19, 2020:
 
Mieli vaikai, nedelsdami grįžkite pas tą, kuris yra jūsų vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas. Žmonija nusisuko nuo Kūrėjo ir eina link didžiulės dvasinės bedugnės. Atsiverskite ir ištikimai tarnaukite Viešpačiui. Negyvenk toli nuo Viešpaties. Jis iš tavęs daug tikisi. Duokite geriausius dalykus sau patikėtoje misijoje. Ieškokite stiprybės maldoje, Eucharistijoje ir susitaikykite su Viešpačiu išpažinties sakramentu. Ateis dienos, kai žmonės priims klaidingas doktrinas ir tiesa bus nedaugelyje širdžių. Rūpinkitės savo dvasiniu gyvenimu. Nusigręžk nuo pasaulio ir ieškok dangaus lobių. Eik drąsiai į priekį. Kad ir kas nutiktų, likite ištikimi tikrajam Mano Jėzaus bažnyčios Magisteriumui. Tai žinia, kurią šiandien jums duodu vardan Švenčiausiosios Trejybės. Ačiū, kad leidai man dar kartą tave čia susirinkti. Aš palaiminu tave vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Būk ramus.
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Laiškai, Pedro Regis.