Edsonas Glauberis - nebijok persekiojimų

Dievo Motinos į Edsonas Glauberis 1 m. birželio 2020 d .:

Ramybės širdžiai!

Mano sūnau, kryžius daugeliui bus sunkus, bet liepk mano vaikams nebijoti ateinančių išbandymų ar persekiojimų, nes Dievas jų niekada neatsisakys. Jis visada yra su visais, kurie jam paklūsta ir kovoja su blogiu iš meilės Jo Šventajam Vardui. Dievas padarys tai, ko tu negali, ir kai jie nori tave kovoti ir nutildyti, Dievas tave gins ir kalbės už tave užgrūdinta ir akla širdimi. Visada pasitikėkite Viešpaties veiksmais, o jo palaima ir apsauga visada bus jums ir jūsų šeimoms.

Aš tave laiminu!

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Edsonas ir Marija, Laiškai, Dvasinė apsauga.