Marija – džiaukitės Dieve!

Dievo Motina Marijai, vienai iš Medžugorjės vizionieriai 25 m. rugsėjo 2022 d.:

Mieli vaikai! Melskitės, kad Šventoji Dvasia apšviestų jus, kad būtumėte laimingi Dievo ieškotojai ir beribės meilės liudytojai. Aš esu su jumis, vaikeliai, ir vėl kviečiu jus visus: būkite drąsūs ir paliudykite gerus darbus, kuriuos Dievas daro jumyse ir per jus. Būkite laimingi Dieve. Daryk gera savo artimui, kad tau būtų gera žemėje, ir melskis už taiką, kuriai gresia pavojus, nes šėtonas nori karo ir taikos. Ačiū, kad atsiliepėte į mano skambutį.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Medjugorje, Laiškai.