Martynas – Naujas pavasaris žydės Šventajai Katalikų Bažnyčiai

Dievo Motinos į Martinas Gavenda Dechticėje, Slovakijoje, 15 m. kovo 2023 d.:

Mano mylimi vaikai! Pažvelkite į Golgotą, kurioje pamatysite Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, susijungusią su mano Nekaltąja Širdimi bendrai atperkančia meile. Šiose dviejose Šventosiose širdyse sužydės naujas pavasaris Šventajai Katalikų Bažnyčiai. Šventoji Dvasia nusileis ir atnaujins Ją, sugrąžindama ją prie šventosios katalikiškos tradicijos ištakų, kaip mano Sūnus paliko Ją jums. Tai bus mūsų švenčiausių širdžių triumfas prieš šėtoną ir demonus. Aš, tavo švenčiausioji Motina, katalikų bažnyčios, Švenčiausiosios Trejybės meilės, vainikuosiu Bendrapirštės, Tarpininkės ir Užtarėjos triumfo vainiku. Ši pergalė ateina ir niekas negali jos sutrukdyti. Šventoji Katalikų Bažnyčia kenčia daug persekiojimų, tačiau atminkite, kad pergalė ateina. Tai Šventojo Kryžiaus pergalė ir šlovingas Prisikėlimas. Panardinu tave į Jėzaus Širdies ir Mano meilę.
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Martinas Gavenda.