Martinas – Atėjimas į Komuniją sunkioje nuodėmėje

Dievo Motinos į Martinas Gavenda Dechticėje, Slovakijoje, 15 m. lapkričio 2022 d.:

Mano mylimi vaikai! Šiandien linkiu jums, kad augtumėte tvirtame tikėjime, giliame pagarboje, karštoje ir nuolankioje meilėje bei pagarboje Šventojoje Eucharistijoje esančiam Gelbėtojui. Kas myli mano Sūnų, tas ištikimai laikysis, ką Jis pasakė. Visada priimkite Jį tyra ir pasiruošusia širdimi vienybėje su Mano Nekaltąja Širdimi, ir Dievo šviesa bus jumyse. Kaip Motina, raginu atgailauti tuos, kurie gyvena sunkioje nuodėmėje ir vis dėlto ateina prie Šventosios Komunijos. Jie negali to padaryti! Leisk jiems atgailauti, kol turi laiko. Panardinu tave į Jėzaus Širdies ir savo meilę.
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Martinas Gavenda, Laiškai.