Martinas – saugok savo sielas…

Šios Mergelei Marijai prie Martinas Gavenda in Dechticė (Slovakija), 15 m. birželio 2023 d:

Mano mylimi vaikai, pamatykite Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, susijungusią su mano Nekaltąja Širdimi. Juos vienija Šventoji Dvasia, kuri priešinasi sugedusiai šio pasaulio dvasiai. Paprašykite, kad Šventoji Dvasia sujungtų jus taip glaudžiai su mūsų šventosiomis širdimis, kad jūsų gyvenimas taptų doras ir šventas, kaip mūsų šventosios širdys būtų doros ir šventos. Apsaugokite savo sielas karšta malda ir tyru tikėjimu, kad šėtonas jūsų neapnuodytų savo neapykanta ir nedorybe. Mūsų šventosios širdys ir šv. Mykolas Arkangelas yra arti jūsų. Patikėkite save mūsų apsaugai. Mano vaikai, kovokite ir slopinkite blogį tikėjimo tiesa. Panardinu tave į Jėzaus Širdies ir mano meilę.
 
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Martinas Gavenda, Laiškai.