Angela – čia tu būsi saugus

Dievo Motinos į

Andžela, 26 m. balandžio 2023 d
 
Šią popietę mama pasirodė apsirengusi baltai. Motina buvo apsigaubusi didele balta mantija, ta pati mantija dengė ir jos galvą. Ant jos galvos buvo dvylikos spindinčių žvaigždžių vainikas. Motina buvo susiėmusi rankas maldai, jos rankose buvo ilgas baltas šventas rožinis (tarsi iš šviesos). Ant jos krūtinės buvo tvinkčiojanti mėsos širdis, vainikuota spygliais. Motina turėjo basas kojas, kurios buvo uždėtos ant pasaulio [gaublio]. Pasaulyje gyvatė stipriai purtė uodegą, bet Mergelė Marija tvirtai laikė ją dešine koja. Mama turėjo labai gražią šypseną. Tebūna šlovinamas Jėzus Kristus. 
 
Brangūs vaikai, ačiū, kad esate čia, mano palaimintuose miškuose. Myliu jus, mano vaikai, aš jus be galo myliu. Mano širdis prisipildo džiaugsmo matant tave čia besimeldžiantį. Dukra, pažvelk į mano Nekaltąją Širdį. 
 
Kai ji man liepė pažvelgti į jos Širdį, ji man tai parodė, taip pat pajudindama mantiją.
 
Vaikai, šiandien įdedu jus visus čia į savo Nekaltąją Širdį; čia būsite apsaugoti nuo visų pavojų. Vaikai, melskitės su manimi: nebijokite, nebijokite būsimų išbandymų – ištverkite, daugiau melskitės.
 
Mylimi vaikai, būkite taikos įrankiai: tai išbandymų ir susiskaldymo laikai, bet nebijokite. Brangūs, mylimi vaikai, toliau kurkite maldos kainas: jūsų namai turi būti kvėpinti malda. Brangūs mylimi vaikai, šiandien vėl kviečiu jus melstis už mano mylimą Bažnyčią ir mano mylimus sūnus [kunigus]. Melskitės, vaikai, melskitės.
 
Tada meldžiausi su Motina; pabaigoje ji visus palaimino.
 
Vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
 
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Laiškai, Simona ir Angela.